Divisjonsdirektør Jan Alexander i Nasjonalt folkehelseinstitutt er usikker på om kartet laga av Norkart og Powersim ville ha hjelpt innbyggjarane i Gulen.

Tidlegare har instituttet bedt Norsk institutt for luftforsking (NILU) lage ein analyse over spreiinga. Der har spreiinga vore vist med ei enkel pil i retning nordaust, frå Sløvåg mot Dalsøyra. Det har også vore oversikt over kva distansar frå eksplosjonsstaden som fekk merke dei største konsentrasjonane, og spreiinga på tvers av hovudretninga.

Simuleringa Norkart og Powersim har laga for Bergens Tidende, viser at gassen også flytta seg nord og nordvest.

— Dette kartet avvik ikkje så mykje frå det vi tidlegare har sett. Spreiinga kom over eit stort område, seier Alexander.

— Er tidlegare data presise nok?

— Berekningane er uansett baserte på hypotesar og modellar, ettersom ingen målte gassmengdene.

Alexander meiner at simuleringa kunne vore nyttig på eit tidlegare tidspunkt.

— Både ja og nei. Dersom simuleringa er riktig, er det nyttig. Det kan ikkje eg uttale meg om som medisinar. Sjølvsagt kunne det ha vore bra, seier Alexander.

— Kvifor er det ikkje blitt bedt om?

— Vi har fått ei berekning frå NILU, utan å spesifisere nærare om å få eit slikt detaljkart. Deira data har vi samtidig ikkje brukt til noko meir enn å seie at det i verste fall kan ha vore svært høge konsentrasjonar i gassen på bakkenivå, seier Alexander.