Det er et av tiltakene som klinikksjef Britt Eide vil foreslå overfor ledelsen i Helse Bergen når hun til uken skal presentere klinikkens kuttliste.

Kvinneklinikken har fått pålegg om å redusere budsjettet med minst fem millioner kroner neste år.

Liggetid i to døgn

Forslaget innebærer at Kvinneklinikken ikke lenger vil disponere 24 rom på pasienthotellet, Haukeland Hotell. Alle som føder på KK skal heretter tilbringe barseltiden der. Forslaget innebærer også at gjennomsnittlig liggetid for de friskeste barselkvinnene blir to døgn. Tidligere har barselkvinnene på Barselloftet fått være der i tre døgn. Fra KK er de friskeste barselkvinnene sendt hjem etter to døgn.

— Forslaget er først og fremst begrunnet i den økonomiske situasjonen. Men det har også bakgrunn i en ombyggings- og omorganiseringsplan for fødsels- og barselomsorgen på Kvinneklinikken, forklarer Eide.

I dag har klinikken en stor fødeavdeling og en stor barselavdeling.

— I fremtiden ønsker vi å omorganisere føde- og barseltilbudet slik at vi får fire kombinerte føde- og barselavdelinger, opplyser Eide.

Ombyggingen vil innebære at det oppføres et tilbygg til KK. Eide håper at ombyggingen starter allerede neste år. I mellomtiden må barselkvinnene som inntil nå har vært på Barselloftet, flyttes over til Storken.

— I ombyggingsperioden må to og kanskje også i noen tilfeller tre kvinner dele rom. Tilbudet om at pappa kan overnatte på sykehuset sammen med mor og barn i familierom, kan vi ikke opprettholde i under ombyggingen, sier Eide.

— Vil dere gjenopprette familierommene etter ombyggingen?

— Ja, vi legger opp til at barseltilbudet skal bli som før.

Medisinsk forsvarlig

Eide sier at Kvinneklinikken skal ha samme fødekapasitet som tidligere. Men klinikken vil spare inn en del drifts- og personalkostnader ved ombyggingen. Hvor store beløp det dreier seg om, er ennå ikke klart. Eide kan heller ikke si noe om hvorvidt innsparingen vil innebære oppsigelser.

Hun innrømmer at nedleggelsen av Barselloftet vil forringe tilbudet til barselkvinnene på Kvinneklinikken.

— Årets budsjettkrav er det ikke mulig å innfri uten at det får konsekvenser for pasientene. Men det er ingen tvil om at forslaget om innstramming er medisinsk forsvarlig. Også i dag får de friskeste barselkvinnene reise hjem etter 48 timer. Kvinnene vil få tilbud om poliklinisk kontroll etter utreisen dersom de trenger det.

— I 1999 og i fjor ble Storken foreslått lagt ned. Forslaget førte til sterke reaksjoner fra kvinnene i Bergen, og forslaget ble trukket tilbake. Er også dette et krisemaksimeringsforslag.

— Nei, vi skal redusere budsjettet vårt betydelig. Jeg ser ingen andre måter å gjøre på og har ingen andre «reserveforslag» å trekke frem.

Avdelinger slås sammen

Også de andre avdelingene på KK vil merke innstramningene. Gynekologisk avdeling har i dag to sengeposter og en dagpost. Eide foreslår at dagposten blir slått sammen med den ene sengeposten og gjøres om til en kombinert dag og sengepost som bare blir åpen fem dager i uken.