— Jeg synes at det er barnslig av Kristin Halvorsen og Åslaug Haga å late som om det først er under denne regjeringen at noe er skjedd for å få tilbake den tidligere ordningen med gradert avgift, sier Solberg til Bergens Tidende.

Den tidligere kommunal- og regionalministeren hevder at det har vært klart like siden september i fjor at vi vil få tilbake noenlunde den samme avgiftsordningen som vi hadde før ESA satte foten ned. Dessuten har det vært en tverrpolitisk enighet om at ordningen med ulike avgiftssoner, basert bl.a. på geografi, er å foretrekke.

  • Også den regjeringen jeg satt i arbeidet intenst for å få dette til, i allianse med våre nordiske naboland, sier hun.

Uten åpne kort?

— Er du fornøyd med resultatet?

— Jeg har ingen ting å innvende mot regjeringens innsats. Det nøler jeg ikke med å si, bortsett fra at Hordaland og deler av Rogaland er kommet dårligere fra omleggingen enn det er grunn til. For bedriftene vil det merkes at kostnadene blir lavere. Ikke minst reiselivsnæringen vil merke dette, ettersom det er mange ansatte der, fortsetter Solberg.

Det viktigste ankepunktet mot regjeringen i denne saken - i tillegg til «barnsligheten» - er at den ikke har spilt med åpne kort i prosessen, slik hun ser det.

«Brukbar jobb»

Gjermund Hagesæter (Frp) sier på sin side at regjeringen ser ut til å ha gjort «en brukbar jobb»:

— Endringene er åpenbart et skritt i riktig retning, men jeg ser ingen grunn til å heise flagget. Det er et godt stykke igjen til de rød-grønne partiene har innfridd valgløftet på dette området, sier han i en kommentar til BT.

Han ser ikke bort fra at en bedrift som teller på knappene om den vil etablere seg i for eksempel Lindås eller Masfjorden, til syvende og sist lar besparelser i arbeidsgiveravgiften bli utslagsgivende.