OLAV GARVIK

Drevland understreker sterkt at hun i utgangspunktet hilser barne— og familieministerens reform hjertelig velkommen, ikke minst planen om kortere opphold på institusjon. Men det er likevel ikke helt problemfritt, understreker hun overfor Bergens Tidende.

— Det høres greit ut å ha bare 8-16 barn i institusjon samtidig. Men det blir noe smått, for å si det slik, når vi vet at rundt regnet 2.000 barn i Bergen er innom barnevernet i løpet av et år.

I ønsket om å reformere må man heller ikke glemme det kommunale ansvaret, for det er kommunene dette står og faller på. Jeg er alltid redd for at så snart man flytter fokus, så flytter man også ressursene. Derfor kan denne reformen i verste fall skape nye problemer. Hittil har man i stor utstrekning hatt oppmerksomheten rettet mot den statlige barnevernstjenesten, mens det kommunale ansvaret er kommet i bakgrunnen, mener hun.

En annen rekruttering

Byråd Trude Drevland påpeker at det er skjedd store og positive endringer i det kommunale barnevernet de siste årene, uavhengig av alt det som er avdekket omkring de triste barnehjemssakene.

— Det har både skjedd en holdningsendring og blitt en annen rekruttering med bedre kompetanse hos dem som arbeider i barnevernet, enn tidligere. Dessuten er det blitt en ganske annen og mer moderne måte å arbeide på. Man går blant annet tidligere inn i kontakt med familiene. Ikke minst barnevernsvakten gjør en imponerende innsats, sier hun.

Rundt 160 fagfolk arbeider i dag innenfor det kommunale barnevernet.

— Er nedkortingen til maksimum seks måneder på institusjon vel optimistisk?

— Jeg synes det er en god målsetting, og det viktigste må være å komme bort fra de langvarige opphold på institusjon, sier hun.

Glede i Frp

Stortingsrepresentant Karin S. Woldseth, som er Fremskrittspartiets familiepolitiske talskvinne, uttrykker i en pressemelding glede over at regjeringen nå har slått inn på en linje i barnevernet som er helt i tråd med det Frp har arbeidet for.

— Dette er helt i tråd med det vi lenge har argumentert for, nemlig at barnet best kan hjelpes hjemme og at institusjonsopphold ofte er direkte skadelig for barnet, sier hun.