Det hevder Erling Pedersen, direktør for Stiftelsen Bergensklinikkene, som har landets største fagmiljø innen fagfeltet.

På et møte for to år siden skal Bufetat-direktør Geir Kjell Andersland ha fått presentert et opplegg for hvordan barnevernet på Vestlandet kunne bli bedre rustet til å hanskes med barn og unge som ruser seg.

Ville gjerne hjelpe

— Vi så at behovet var der, og ville gjerne hjelpe med opplæring og sertifisering av ansatte. Vi foreslo også å lage en strategiplan for hvordan rus kan møtes og forebygges, sier Pedersen.

Bergensklinikkene så at mange rusavhengige hadde en fortid i barnevernet. Media fortalte også jevnlig om rusproblemer på institusjonene.

— Opplegget skulle være gratis for Bufetat. Vi så det som en del av vårt oppdrag, siden vi er Statens ekspertise på dette feltet, sier Pedersen.

- Kunnskap er avgjørende

Både regiondirektør Geir Kjell Andersland og to andre representanter fra Bufetat region vest var med på møtet.

— De sa de skulle tenke på det. Siden hørte vi aldri mer fra dem, sier Pedersen.

Han syntes det var underlig at Bufetat-ledelsen ikke viste interesse for tilbudet.

— Erfaring og kunnskap er helt avgjørende når de skal møte barn og unge med rusproblemer. I utgangspunktet er mange av de ansatte helt uten kompetanse på feltet. Det er etatens ansvar å gi dem nødvendig ballast, sier Pedersen.

I stedet henvendte Bergensklinikkene seg til Barne- og likestillingsdepartementet, og foreslo de et lignende opplegg for barnevernsansatte landet over. Dette var ikke et gratistilbud. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) brukte åtte måneder på å behandle søknaden. Svaret kom rett før jul i 2007, og var kort: Bufdir hadde «funnet at prosjektene ikke passer inn i våre prioriteringer for 2008».

**Les også:

– Vi fikk ikke noe tilbud**

— Skremt av Bufetat

  • Regjeringen sier de skal satse mer på behandling av rusavhengige, særlig de unge. At de samtidig kan overse at barnevernsinstitusjonene er overfylt av ungdom med rusproblemer, er uforståelig, sier Pedersen.

Konfrontert med at ungdom ruser seg på deres institusjoner, sa Andersland til BT lørdag at «det er selvfølgelig ille dersom dette er riktig».

Til TV 2 sa han at han var ukjent med en stor rapport som Utekontakten, i samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene, la frem i desember. I rapporten slås fast at flere ungdommer har startet ruskarrieren på barnevernsinstitusjoner.

— Jeg blir skremt av å høre at Bufetat ikke har fått med seg dette. Jeg skjønner ikke hvordan det går an, sier Pedersen.

Rapporten ble lagt frem på en stor konferanse i Bergen, der Bufetat var invitert, men ikke møtte. Den ble også omtalt over hele BTs førsteside.

— Problemet er heller ikke nytt. Da jeg jobbet i Bergen kommune på 80-tallet, var 70 prosent av alle omsorgsovertakelser knyttet til rus hos foreldre eller barn, sier Pedersen.

Tilbudet står ved lag

Pedersen mener det er akutt behov for egne behandlingsopplegg for de helt unge rusmisbrukerne. De har skissene klare for en ny klinikk på Hjellestad, der de vil drive avrusning, utredning og behandling av slik ungdom. Det eneste som mangler, er at det offentlige vil kjøpe behandlingsplassene.

Og tilbudet om å hjelpe Bufetat region Vest?

— Det står selvsagt ved lag. Vi er svært bekymret over det som skjer i Bergen nå. Og vi kan ikke skjønne hvor Bufetat ellers skal hente kompetansen fra, sier Pedersen.