– Denne saken har fått noen dimensjoner som gjør at en ikke kan leve med at ansvaret pulveriseres, sier Hatlevik, som er bystyrerepresentant for Ap i Bergen.

Han synes det som har kommet frem om det statlige barnevernet de siste dagene, er så alvorlig at en må sette ned et uavhengig granskingsutvalg.

– I utgangspunktet er det Fylkesmannen som skal sørge for tilsynet med Bufetats institusjoner. Nå tyder jo alt på at Fylkesmannen heller ikke har ført den kontrollen som skal gjennomføres, påpeker Hatlevik.

Les også:

– Ansvaret i denne saken ligger til slutt hos statsråden, og jeg vil anbefale at hun setter ned et slikt utvalg, sier Hatlevik.

Han sier at denne saken også vil bli løftet inn i sentralstyret i Ap.

– Uansett skal sentralstyret diskutere fremtiden til tilbudet på Styve Gard og på Garnes. Da vil barnevernsproblematikken naturligvis komme opp, sier han.

VIL HA GRANSKNING: Bystyrerepresentant Hallgeir Utne Hatlevik vil ha uavhengig granskning av barnevernet.
Sævig, Rune