Se innslag på TVHordaland

Bergens Tidende skrev i går om en barnevernansatt i Bergen som er blitt truet på livet flere ganger. Nå tør hun ikke bo hjemme lenger.

Det er ikke den normale hverdag for norske barnevernsansatte.

— Vi mottar veldig sjelden alvorlige trusler. Sist gang var for et par måneder siden da en ansatt ble truet av en ungdom. Tidlig i fjor truet en far en ansatt, sier Alver, som har jobbet med barnevern i 16 år i Bergen sentrum.

— I de aller fleste saker samarbeider vi godt med foreldre, barna og nettverket rundt dem. Av de 220 barna vi hadde kontakt med i fjor, var syv gjennom tvangstiltak. De andre var enten gjennom frivillige tiltak eller barnevernet hadde omsorg for dem fra tidligere. Det er som oftest i tvangssakene de knallharde konfliktene oppstår, forteller Alver.

Barnevernsjefen har forståelse for at enkelte da opplever kontakten med barnevernet som svært vanskelig.

— For dem virker vi ekstremt truende. Vi har makten på vår side. Selv om vi forsøker å opptre anstendig, så rammer vi dem i sjelen, sier hun.

Alver tror at en av grunnene til at det er færre trusler nå, er at barnevernet er tydeligere og at flere er involvert i de enkelte sakene. Deriblant advokater.

— Det kan i mange tilfeller dempe konfliktene. Jeg tror folk har en større følelse av å bli bedre hørt når de har en advokat med, sier hun.

Med tiden har deler av barnevernsarbeidet endret karakter også.

— Barnevernet er blitt veldig forvaltningsorientert. Hvis vi skal gjennomføre et tvangstiltak, skal saken behandles av Fylkesnemnda. I fjor hadde Bergenhus 11 saker til behandling. Veldig mange av sakene ankes til tingretten og videre til lagmannsretten. Og vi må følge sakene gjennom alle instanser, og det tar mye personellressurser, sier hun.

Alver ønsker seg derfor flere ansatt med mer utdanning.

— I dag er utdanningen treårig, med mulighet for videre utdanning i barnevern. Det er litt lite. Helst skulle den vært fire, kanskje fem år.