Men paret gir seg ikke med det, og har anket avgjørelsen inn for domstolen.

Den tyske navneloven setter klare grenser for hva barn kan hete. Navnet må tydelig angi barnets kjønn, og det må ikke virke latterlig eller sårende. Det er for eksempel ikke tillatt å kalle et barn Hitler.

Det tyrkiske paret fikk avslag av myndighetene i Köln der de bor, fordi navnet Osama bin Laden ville blitt avvist i Tyrkia, sier en talskvinne for domstolen som nå har saken.

– Men det var selvfølgelig også fordi navnet henspiller på terrorangrepene 11. september i fjor.

(NTB)