— Dette er en tydelig skevhet i lovverket, som vi ikke kan ha, sier advokat Roar Vegsund, som representerer Olsvik-babyens bestefar, Reidar Olsen.

I lengre tid har Vegsund jobbet for å få gjort endringer i Barneloven.

— Det strider mot folks alminnelige rettsfølelse at man kan ta livet av mor og skade barne for livet - og så bli belønnet med en foreldrerett som drapsmannen ikke hadde i utgangspunktet. Dette er en enorm belastning for pårørende, sier advokaten.

Vegsund ønsker at en mulig fradømming av foreldreretten tas opp allerede i straffesaken.

— Da vil de pårørendes slippe de formidable belastningene i etterkant, sier Vegsund.

I tillegg er to ulike tiltak igangsatt med sikte på å forandre lovverket. En rekke Frp-politikere har fremsatt et privat lovforslag. I tillegg har en arbeidsgruppe i Barne- og familiedepartementet levert et forslag om endring av Barneloven.

Arbeidsgruppen, ledet av avdelingsdirektør Tove Friisø, vil at en forelder som ikke har hatt del i foreldreansvaret og som er siktet for å ha drept den andre forelder, ikke automatisk skal få foreldreretten. I stedet vil gruppen at den gjenlevende forelder nå må reise sak for å få foreldreansvaret - noe som kun vil bli gjort dersom det klart er til barnets beste.

Ifølge Vegsund er nettopp Olsvik-drapet brukt som eksempel når en arbeidsgruppe i Barne- og familiedepartementet nå vil forandre Barneloven.