Tveit presenterte i dag «løypemelding» for barnehageutbyggingen.

Sjekk status for barnehagene her!

Etter at Bergen kommune i lang tid hadde vært landets kanskje fremste barnehagesinke, kom byrådet på banen i høstog lovet full dekning innen utgangen av 2007. 16. september la byrådet frem en ambisiøs utbyggingsplan. I dag presenterte oppvekstbyråden status i forhold til planen.

– Dette skal vi klare, var budskapet til de 2300 som nå står i kø.

Frem til sommeren forventes 528 barnehageplasser ferdigstilt. I tillegg håper byrådsavdeling for oppvekst at ytterligere 601 plasser er klar for lekende barn etter sommerferien (august).

Totalt legges det opp til etablering av 1664 permanente og 550 midlertidige barnehageplasser inneværende år.

Hvor mange av plassene som blir ferdig tidsnok til å bli med i hovedopptaket til barnehagene (søknadsfristen er allerede 1. mars – søknad kan leveres på Bergen kommunes nettsider) er langt mer usikkert.