Bergen kommune har kartlagt forurensing i barnehager i Bergen. I fem barnehager er deler av uteområdene så forurenset at de blir sperret av med øyeblikkelig virkning, skriver kommunen i en pressemelding.

230 ganger tillatt verdi

I Trollskogen barnehage på Breistein ble et område på 150 m2 sperret av tirsdag ettermiddag. Leder for Helsevernetaten i Bergen kommune, Ingvar Tveit, sier at funnene av bly var så høye at området måtte sperres øyeblikkelig. I en prøve var forekomsten av bly 230 ganger så stor som tillatt maksverdi.

Prosjektleder i Helsevernetaten, Viviann Sandvik, vil ikke spekulere i hvordan blyet kan ha kommet dit.

— Det kan være hva som helst, nytt eller gammelt. Noen kan ha kastet fra seg et bilbatteri, eller det kan være rester etter militær aktivitet, sier Sandvik.

Det som er klart, er at jorden er forurenset i kun ett punkt. At et så stort område sperres av, er en ren sikkerhetsforanstaltning.

Fornøyd

Bente Mjåtveit, bestyrer i Trollskogen barnehage, mener det er flott at kommunen tar dette på alvor. Hun er ikke redd for at barna skal komme seg forbi gjerdene.

— Vi har 56 unger her, og de respekterer sperringer. Et tau hadde sikkert vært nok, sier Mjåtveit.

Det avsperrede området består for det meste av fjellknauser med et tynt lag jord på. Når snøen er borte, vil kommunen grave bort jorden og deponere den som spesialavfall, ifølge Ingvar Tveit.

De fem forurensede barnehagene er:

  • Fredriksberg barnehage:

I et lite område er det påvist innhold av kvikksølv høyt over de anbefalte kvalitetskriteriene. Det er også funnet bly, benzo(a)pyren og PAH (polyaromatiske hydrokarboner) over de anbefalte kvalitetskriteriene.

  • Langerinden barnehage:

I ett punkt er det påvist arsen høyt over de anbefalte kvalitetskriteriene. Jord og kantstokker må skiftes.

  • Trollskogen barnehage:

I ett punkt er det påvist bly høyt over de anbefalte kvalitetskriteriene. Jord må skiftes ut.

  • Vinterdalen barnehage:

I ett punkt er det påvist arsen og PAH høyt over de anbefalte kvalitetskriteriene. Jorden rundt en telefonstolpe samt selve stolpen må skiftes.

  • Årstad brannstasjon barnehage:

I ett punkt er det påvist bly høyt over de anbefalte kvalitetskriterier. Jord skal skiftes ut.Undersøkelsen er en del av prosjektet «Ren barnehagejord».

– I gjennomgangen er det funnet mindre områder i fem barnehager der forurensingsverdiene er så høye at kommunen prioriterer å sette i gang strakstiltak. Det er viktig å understreke at størstedelen av disse barnehagenes uteareal har et jordsmonn som er helt trygt for barna i forhold til miljøgifter, sier leder for Helsevernetaten, Ingvar Tveit.

De forgiftede områdene skal alle sperres av i løpet av tirsdagskvelden.

Tilbyr helseundersøkelse

– Helsevernetaten kjenner ikke til at forurensning i barnehager har forårsaket sykdom eller skade hos barnehagebarn i Bergen kommune. Det er likevel viktig å redusere den samlede miljøgiftbelastningen hvert enkelt individ utsettes for i løpet av livet. Summen av mange slike påvirkninger over mange år vil på lang sikt kunne utgjøre en helsefare, sier overlege ved Helsevernetaten, Finn Markussen.

Folkehelseinstituttet mener det ikke er nødvendig med helseundersøkelser for dem som er blitt eksponert for forurensningen i barnehagene. Bergen kommune vil likevel tilby helseundersøkelser til dem som måtte ønske det.

Frykter du forurensing? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

Sævig, Rune