• Verden måtte forandre seg mye hvis vi ikke skulle trenge en SOS-barneby i Bergen, sier byråd Trude Drevland (H)

Drevland er forundret over at Geir Kjell Andersland, direktør for den regionale barnevernsetaten, Bufetat, ikke ser behov for en barneby på Vestlandet.

Den lunkne mottakelsen som SOS-barnebyer har fått hos det regionale barnevernet, gjør at organisasjonen nå revurderer beslutningen om å bygge landets første barneby i Kjøkkelvik.

Byrådet i Bergen har samlet ønsket barnebyen velkommen.

— Når det gjelder den faglige biten, mener jeg at Andersland argumenterer mot sin egen måte å tenke barnevern. Han sier alle tendenser peker i retning av å hjelpe barnet så nært den biologiske familien som mulig.

I motsetning til Andersland mener jeg at barnebyen er en mulighet til det. Barnebyen åpner ikke bare for at søsken skal få vokse opp sammen. I tillegg legges det til rette for å innpasse foreldrene i omsorgen for barna, sier Drevland.

Byråden etterlyser nå innspill fra barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF). I likhet med Andersland mener Drevland at sentrale myndigheter må ta stilling til hvordan barnebyen skal innpasses i det norske barnevernet.

— SOS-barnebyer vil gjerne klassifiseres som institusjon, men vil samtidig at barna skal bo permanent i barnebyen. Skurrer ikke det med rådende norsk politikk?

— Jo, hvis barnebyen regnes som en institusjon skurrer det. Det er her jeg etterlyser innspill fra statsråden, sier Drevland.