• Det har vært uvirkelig å følge rettssaken. Det er vanskelig å begripe at det er søsteren vår de har snakket om.

Ingse Rønnestads tre brødre var til stede da eks-svogeren deres fikk opplest den knusende dommen på 21 års fengsel.

De er lettet over den strenge straffen, men skuffet over at Ramsland ikke ble idømt forvaring.

— Det er bra at dommeren skar igjennom og gav 21 år selv om aktor bare ba om 20. Det var bare rett og rimelig. Men det var skuffende at han ikke ble dømt for overlagt drap, og vi hadde håpet at han skulle få forvaring. Bortsett fra det føler vi at dommen er riktig, sier Jens og Ole Christan Rønnestad.

— Hvordan ser dere på å måtte vente på ankesaken i lagmannsretten?

— Vi var klar hele tiden at det ville komme en ny sak. Men det er ikke akkurat noe vi ser frem til. Vi må psyke oss opp på forhånd. Det skal bli godt å bli ferdig med dette.

Også yngstemann i søskenflokken, Bent Rønnestad, var lettet over dommen i går.

— Så vidt jeg kan se, er det ingen formildende omstendigheter i det hele tatt. Det føles riktig med lovens strengeste straff. Vi er ikke glade, men ikke misfornøyde heller. Denne tiden har vært en prøvelse for alle. Det viktigste nå er at barna blir tatt hånd om, sier han.

I likhet med foreldrene er de tre brødrene innstilt på å fortsette det gode forholdet til Ramslands familie.

— Vi har alltid hatt et godt forhold til dem, og setter stor pris på dem. Vi vil bevare kontakten for barnas skyld. Det viktigste nå er at guttene blir tatt hånd om.

Den nære kontakten mellom brødrene har vært uvurderlig i den vanskelige tiden etter drapet.

— Samholdet i familien har alltid vært godt. Nå har vi kommet enda tettere på hverandre.