• Mange muslimske jenter får ikke lov til å delta i svømmeundervisning sammen med gutter.
  • Kommunen er positive til å gi en fritidsgruppe for innvandrerjenter ved Fridalen skole egen svømmetid i Landåshallen.
  • Komitéleder Liv Røssland (Frp) mener det er greit med kjønnsdelt svømming utenom undervisningen.