— Vi ønsker å styrke tilbudet på Stord, men mener ut ifra de regionale og nasjonale føringene som gis, at tilbudet til barn og unge først og fremst skal skje poliklinisk. Barn og unge har ikke godt av å være innlagt på sykehus, sier Olav Klausen, konstituert administrerende direktør i Helse Fonna.

Fylkesvaraordføreren i Hordaland engasjerer seg og vil ta psykiatrikuttene opp med Helse Fonna.

— Vi snakker her om ungdom som er en sårbar pasientgruppe. For dem er avstand faktisk en viktig terskel. Jeg synes dette høres betenkelig ut, sier fylkesvaraordfører Mona Hellesnes (V).

Geografiske utfordringer

Hun understreker at hun ikke har sett planutkastet, men har fått referert hovedpunkter som gjelder sentralisering av døgntilbud i barne- og ungdomspsykiatrien fra Sunnhordland til Haugesund. Hun er opptatt av at de berørte kommunene må tas med på råd i slike strategiprosesser.

Som skoleeier av Hordalands videregående skoler er hun godt kjent med de geografiske utfordringene og avstandene i Sunnhordland.

— Jeg mener dette er å fjerne et viktig tilbud i en region av Hordaland hvor særlig avstander er krevende, sier hun.

Ikke aktuelt med høring

Plan for psykisk helsevern skal behandles av styret i Helse Fonna 21. juni. Klausen avviser at ansatte ikke har vært tatt med på råd.

— Vi har hatt en bred involvering av ansatte underveis i prosessen. De tillitsvalgte har fått si sin mening, sier Klausen, som understreker at planen foreløpig ikke er offentlig.

— Meningen var å drøfte den med tillitsvalgte mandag, så skulle den offentliggjøres onsdag, sier han.

— Hvorfor er ikke planen sendt ut på høring til kommunene?

— Vi har hatt representanter fra kommunehelsetjenesten med i arbeidet, sier Klausen.

Ny kamp

Geir Angeltveit, kommunestyrerepresentant for Stord Venstre går hardt ut mot planen.

— Vi har sett hvordan Helse Fonna systematisk bygger ned tilbudene utenfor Haugesund ved å trekke til seg tjenester fra andre sykehus. I 2010 sto det om akutt- og fødetilbudet på Stord. Nå er det BUP. Dette er faktisk et stort problem for en region med 55.000 innbyggere. Vi representerer 38 prosent av befolkningen i Helse Fonna, sier Angeltveit.