ANDERS WAAGE NILSENanders.nilsen@bt.no — Rettsforhandlingene i lagmannsretten er et skuespill der barns forklaring blir fratatt enhver troverdighet, sier moren og stefaren til den nå ti år gamle jenten. De reagerte med sjokk og vantro da kjennelsen falt i går formiddag. 49-åringen ble frikjent av de ti legdommerne i lagrette-juryen. - Mangler rettsvern Dermed har lagmannsretten frikjent to menn for alvorlige sex-overgrep mot småjenter på under tre uker.49-åringen ble i byretten dømt til to år og fire måneders fengsel for grovt seksuelt misbruk av datteren da hun var syv år. Jenten skal på eget initiativ ha fortalt om de angivelige overgrepene.Tidlig i mars ble en 30 år gammel mann frikjent for å ha forgrepet seg på samboerens datter, til tross for at han ble tatt på fersken da han satt naken på sengekanten. - Barn er lett å lede - Etter å ha vært vitne til prosessen i lagmannsretten blir vår konklusjon at et incest-offer ikke har noe rettsvern. Juryen har valgt å ikke tro på barnets forklaring. Men hvem andre kan fortelle om overgrepene enn barnet selv? spør moren. - Frifinnelsen var en helt riktig avgjørelse, sier 49-åringens advokat, Fredrik Verling. Han prosederte på at grensen mellom fantasi og virkelighet er uklar hos små barn, og at de kan være lett å lede. - Datteren kan ha blitt påvirket både av leger, psykologer og de hun bor hos i perioden fra mistanken oppstod til hun ble avhørt av politiet, sier Verling.Den nå frikjente 49-åringen kollapset fullstendig da kjennelsen falt i går formiddag.- Presset mot ham har vært enormt. Han har hele tiden lett etter forklaringer på disse anklagene, sier Fredrik Verling.