• Selv om det er lite bær på Gullfjellet, går det ikke an å generalisere at det er slik alle steder, sier botaniker Bjørn Moe.

Også han har observert at det er lite bær på fjellet, men han vil likevel ikke hevde at det er slik overalt.

— Det dårlige været i juni kan ha spilt inn på hvor mye bær det er i fjellet, men jeg vil tro det er store variasjoner rundt i fylket, sier han.

Hvor mye bær en plante gir, varierer fra år til år.

— Det koster mye energi for planten å produsere frukt. Hvis en plante har mye bær ett år, blir det mindre året etter, sier botanikeren.

Martin Hindenes i turinformasjonen til Bergen Turlag har vandret både i Stølsheimen, vossafjellene, byfjellene og fjellene i Nordhordland. På vegen har han sett både blåbær og multeblomst.

— Bærmengden jeg har sett virker normal, men det har vært et spesielt år. Snøsmeltingen var merkelig med varme i april og kulde i mai og juni. Når det i tillegg bare er 7-8 grader på fjellet i juli, er det klart at det gjør noe med blomsten. Det er fra nå og utover bærene kommer for fullt, og det blir spennende å se, sier Hindenes.