• For at det irakiske folks lidelser skal ta slutt, må Saddam Hussein fjernes. Innerst inne ønsker vi ikke krig, men bare en krig kan fri oss fra tyrannen.

Bergens Tidende treffer to irakiske flyktninger i et hjem i Bergen. De to ønsker ikke å stå frem med sin identitet i avisen av frykt for eventuelle følger for deres og familiens sikkerhet. Vi har valgt å gi dem oppdiktede navn: «Ola» og «Lars». Begge har bodd lenge i Norge og begge har familie og venner i Irak. De snakker godt norsk. Den ene kaller seg moderat muslim, den andre sier han er liberal.

BT: — Hvilke tanker har dere om krigen som synes å være uunngåelig?

«Lars»: - Hvis målet med krigen er å fjerne Saddam Hussein, kan jeg akseptere den. Irakere har i 20 år prøvd å fjerne Saddam, uten å lykkes.

Blir det krig, håper jeg at landet ikke blir helt ødelagt av bomber og granater. Sivile irakere vil dessverre også dø i krigen. Det irakiske folk står mellom to flammer - Saddams terrorregime og krig. Vi er mer redd for Saddam enn for krigen.

Han har drept 400.000 irakere etter den mislykkede oppstanden i 1991. Vesten med USA i spissen lovet oss støtte for å styrte Saddam, men gjorde det ikke. I stedet for å gå helt til Bagdad og ta Saddam, tok USA bare hensyn til egne interesser og trakk seg tilbake. De lot oss i stikken. Derfor er USA og amerikanerne ikke populære blant irakerne. Vi har fått USA-hatet inn med morsmelken. Og de blir ikke populære heller, selv om de fjerner Saddam, sier «Lars».

«Ola»: - Alle irakere - med unntak av kretsen rundt Saddam og hans familie - ønsker slutt på diktaturet. Dessverre ser det ut til at det irakiske folk blir nødt til å lide seg gjennom en krig for å få slutt på lidelsen. I mange tiår har folket måttet tåle grusomhetene under terrorveldet til Saddam. Om USA vil fjerne det nåværende regimet, skal vi støtte USA. Problemet er at irakere ikke stoler på USA. Saddam var sterkt svekket av krigen i 1991, og opposisjonen blant irakerne ønsket å utnytte sjansen til å bli kvitt ham. Men vi fikk ikke den støtten vi var lovet. USA tok ikke skrittet fullt ut, men tenkte ensidig på sine egne interesser og trakk seg fra videre engasjement. Dette har skapt stor bitterhet blant irakere. Vi ønsker at USA skal fjerne Saddam, men ikke at de så slår seg til som en okkupant i Irak. Da blir vi nødt til å kjempe mot dem, sier «Ola» .

BT: - Hvilke motiver tror dere USA har for å ville styrte Saddam med makt?

«Lars»: - Oljerikdommene i Irak, først og fremst.

«Ola»: - Oljen, og Israels eksistens og sikkerhet. Irak er et viktig land i Midtøsten.

USA og Israel ønsker Iraks posisjon og innflytelse i regionen blir svekket.

«Lars»: - Det er jo ironisk at det var USA som bygget Saddam opp i sin tid for å trygge sine økonomiske interesser - først og fremst oljeleveranser - på lang sikt. Men vi vet jo hvordan det har gått. Nå mener trolig USA at de er tjent med et mer moderat regime i Bagdad.

Saddam står i veien for de amerikanske interessene i Irak.

BT: - Vil en USA-ledet krig skape hat mot Vesten i de arabiske land?

«Ola»: - Hatet mot Vesten finnes i alle arabiske land allerede. Og jeg tror hatet vil bli enda sterkere.

«Lars»: - Med interesse har vi registrert i det siste at det er oppstått et skille mellom USA og Europa i synet på krigen mot Irak. Fra gammelt har Irak hatt omfattende handel med Frankrike, Russland og Tyskland. Kanskje er disse landene nå redde for at USA ved å gå inn i Irak skal ta hele kaken gjennom å sikre sine fremtidige økonomiske interesser i så stor grad at europeerne kommer dårligere ut.

BT: - Tror dere amerikanerne vil etablere et omfattende nærvær i lang tid i Irak etter at Saddam er styrtet?

«Ola»: - Det vil bli umulig for amerikanerne å slå seg ned for godt i Irak. Irakere flest har allergi mot USA og amerikanere. Denne følelsen ble forsterket da USA sviktet oss i 1991. Hvis amerikanerne blir værende etter å ha fjernet Saddam, blir det store problemer.

BT: - Det demonstreres i Norge og i mange vestlige land mot en krig mot Irak. Hva mener dere om det?

«Lars»: - Mange demonstrerer fordi de ikke ønsker krig. Egentlig er vel alle mennesker i utgangspunktet mot krig. Men hva er alternativet for irakerne? Få av dem som demonterer mot en eventuell krig mot Irak forstår fullt ut hvor fryktelig det er å leve under terrorveldet i dette landet. Dessverre er det ikke lenger noen alternativer til at Saddam må fjernes med makt utenfra ý altså ved hjelp av en krig.

BT: - Men det finnes vel en opposisjon i Irak? «Ola»: ý Ja, men Saddam har så stor makt at han har kneblet all motstand. I 1980 forsøkte folk å reise seg mot Saddams regime. Det ble en tragedie. Oppstanden ble knust. Demonstrantene er rett og slett forsvunnet uten at noen vet noe om skjebnen deres. Jeg kjenner en far som mistet fem sønner i 1981. Fortsatt vet han ikke noe om hva som har skjedd med dem. Det samme skjedde med dem som viste sin motstand mot regimet i 1991. Hvis Vesten hadde hjulpet opposisjonen da, hadde situasjonen vært en annen. Nå er opposisjonen så svekket, at både Saddam og USA kan gjøre som de vil med irakerne.

«Lars»: - Regimet har full kontroll over befolkningen. Ingen tør si hva de mener, selv ikke i sine egne hjem. Risikoen er nemlig stor for at en i familien i all hemmelighet skal informere det hemmelige politiet. Det kan resultere i de alvorligste følger.

BT: - Ønsker dere å reise tilbake til Irak hvis Saddam blir fjernet fra makten?

«Ola»: - Så snart det blir trygt å leve i Irak, vil de fleste irakere i eksil reise tilbake. Men noen vil bli igjen i Norge.

«Lars»: - Selv om Irak har stor utenlandsgjeld på grunn av krigene Saddam har utløst, har landet likevel ressurser nok til en gjenreising.

BT: - Har Saddam masseødeleggelsesvåpen?

«Ola»: - Jeg tror ikke det. Saddam er farlig for irakerne, men ikke for verden for øvrig.

«Lars»: - Jeg tror han begynte å utvikle slike våpen, men fikk det ikke til. Saddam klarte ikke å lage de våpnene USA hevder han har, sier «Lars».

I dag skal FN-inspektørene avgi sin rapport om hva de eventuelt har funnet og ikke funnet av masseødeleggelsesvåpen i Irak. «Lars» og «Ola» er selvsagt spente, som alle andre verden rundt, på hva som vil skje i Irak i dag og i tiden som kommer ...

«BØR FJERNES»: – Alle irakere – med unntak av kretsen rundt Saddam Hussein og hans familie – ønsker slutt på diktaturet. Dessverre ser det ut til at det irakiske folk blir nødt til å lide seg gjennom en krig for å få slutt på lidelsene, sier to irakere BT har snakket med.<p/> FOTO: SCANPIX