Hove er skolepolitisk talsmann for Høyre i Bergen. I høst skal bystyret etter planen banke igjennom skolebruksplanen, som er et opplegg for skoleinvesteringer de neste ti årene.

Fridalen får bestå

Allerede nå signaliserer Hove hvor flertallet vil lande i de vanskelige sakene, det vil si hva som skal skje i Årstad og Fyllingsdalen, bydelene med synkende elevtall.

— Ut fra samtaler jeg har hatt med Frp og Ap kan løsningene se slik ut, sier han og lister opp:

  • Fridalen får bestå. Landås og Slettebakken rives og erstattes med nybygg som inneholder såkalte barnetun, det vil si både barnehage og skole.
  • Kronstad-elevene overføres til Fridalen og Kronstad blir ny base for norskopplæringen, som i dag skjer på Nygård skole. Nygård overtas av Grieg-akademiet.
  • I Fyllingsdalen blir både Løvås og Lyshovden omgjort til barnetun. Løvås kan dessuten bli et bydelssenter for kulturskolen, og kulturbygg.
  • Hovding får bygge ungdomsskole på Leikvang, slik idrettslaget ønsker. - Jeg er ikke sikker på om plasseringen er riktig, men Hovding har lansert en flott løsning, som det ser ut til at flertallet vil si ja til, sier Hove.
  • Møhlenpris skole blir omgjort til boliger, og bydelen får et nybygget barnetun i tilknytning til Vitalitetssenteret.- Stor fleksibilitet

Hove medgir at han er fascinert av tanken om barnetun.

— Det å ha barnehage og barneskole i samme bygg gir stor fleksibilitet. I perioder med mange småbarn kan skolen krympes, og når disse vokser til, kan barnehagen krympes, sier han entusiastisk.

Frps Tor A. Woldseth bekrefter langt på vei løsninger Hove skisserer, men er uenig i at Kronstad nedlegges.

— Her ser vi på om Kronstad kan overflyttes til Hunstad skole når den stenges, sier Woldseth.

— Vi har diskutert flere av disse løsningene, men Ap er langt fra klar for å konkludere, sier Aps fremste skolepolitiker Pål Hafstad Thorsen.

— For Ap er det i øyeblikket uaktuelt å stenge Kronstad. Når det gjelder Møhlenpris og Nygård er vi i tenkeboksen, legger han til.

Både Frp og Ap vil, i likhet med Høyre, si ja til ungdomsskolen på Leikvang.

Sprenger milliarden

Skolebruksplanen er ambisiøs. Totalt er det foreslått tre milliarder i skoleinvesteringer. De høyest prioriterte utbyggingene alene vil koste en milliard kroner.

Hove ser at «pakken» han her skisserer sprenger rammen.

— Derfor er det så viktig å få solgt Møhlenpris som boliger og bruke salgssummen til nybygg. Jeg konstaterer med glede at BBE signaliserer interesse for skolebygget, sier han.

Komité for oppvekst har nedsatt en arbeidsgruppe for skolebruksplanen. Fra slutten av august skal komiteen besøke skoler i samtlige bydeler og lytte til innspill fra skoler, foreldre og bydelen.

Siste befaring er fastsatt til 26. oktober og skjer i Årstad, der utfallet er særlig åpent. Her er enten Fridalen, Slettebakken, Landås eller Kronstad foreslått nedlagt.

TIDEN UTE: Møhlenpris skole kan bli solgt til boliger og bydelen få en ny kombinert skole og barnehage ved Vitalitetssenteret.
Bergens Tidende