MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bergens-tidende.no

I ettermiddag fikk hun svar på spørsmålet hun sendte kommunalministeren etter at familien fikk avslag på oppholds— og arbeidstillatelse i Norge. Avslaget kom i slutten av desember.

I følge Valle kom svaret i 12. time. Fra i dag kan politiet kreve at familien dokumenterer at de har bestilt billetter ut av landet.

Ny vurdering Valle mener Brustads svar gir familien sterke kort på hånden med tanke på ny vurdering i Utlendingsnemnda. Nemnda har siden 1. januar i år ansvaret for å avgjøre saker etter utlendingsloven. Tidligere var det Justisdepartementets ansvar.

I svaret viser Brustad til at barns situasjon skal tillegges vekt, også i utlendingssaker.

"Sterke menneskelige hensyn" Det betyr at oppholdstillatelse kan gis selv om vilkårene ikke er oppfylt "når sterke menneskelige hensyn taler for det, eller når utlendingen har særlig tilknytning til riket", som det står i regelverket.

— Dette er det viktigste argumentet for å ikke hive familien ut, sier Ågot Valle til BT.

Eneste morsmålslærer Ekteparet Zeenat og Tajul Islam er høyt utdannet, og Tajul er Bergens eneste morsmålslærer i bengali.

Begge barna deres er født i Norge, og den eldste på snart sju år har lærevansker og trenger hjelp.

Valle ønsket derfor en avklaring fra Brustad om det er rimelig at barn som har bodd i Norge i sju år og har lærevansker ikke skal få fortsette å bo i landet. Valle ønsket også svar på om ikke Norge trenger spesialkompetansen Tajul har.

Trenger arbeidsinnvandring Brustad skriver at Regjeringen for tiden går gjennom regelverket for arbeidsinnvandring. Norge har behov for utenlandsk arbeidskraft. Men eventuelle endringer i utlendingsloven eller - forskriften vil ikke bli foretatt før forslagene har vært ute på høring. Enn så lenge avgjøres enkeltsaker i forhold til dagens regelverk, skriver Brustad.

"Ingen enkeltsaker" Brustad innleder svaret med å si at enkeltsaker ikke lenger hører inn under hennes ansvarsområde.

— Det er en urimelig fraskrivelse av ansvar. Jeg skjønner at hun ikke kan gå inn i enkeltsaker. Men hun skal se til at regelverket blir fulgt, sier Valle til BT.