• Selv med nøkterne passasjertall, er bybaneprosjektet samfunnsøkonomisk bedre enn bussalternativet, og gir også bedre driftsøkonomi.

— Derfor vil tilskuddsbehovet til kollektivtrafikken være mindre med banen enn med et tilsvarende bussalternativ, hevder prosjektleder for utviklingen av bybane i Bergen, Lars Chr. Stendal.

— I dag reiser det ca 20.000 passasjerer med Gaia Trafikk mellom sentrum og Nesttun. I 2015 er dette tallet beregnet til 26.000. Det er for disse tallene bybanen dimensjoneres, ikke for å løse dagens kollektivbehov, sier Stendal, som også mener at banen vil bruke mindre tid mellom Nesttun og Bergen enn bussene.

— Bybanen vil bruke 19 minutter på strekningen, også i rushtiden. Dette kan man oppnå fordi banen går på egen trasé og er uavhengig av situasjonen på det øvrige veinettet. Dagens rutetabell for bussene sier 25 minutter i rushperioden. Men man opplever ofte at reisetiden mellom sentrum og Nesttun er imidlertid i dag ligger nærmere 40 minutter i rushtiden. Dette skyldes køproblemer og dagens billetteringssystem.

Stendal viser også til analyser som viser at bybanens transportkapasitet vil være nødvendig for å holde trafikken flytende over Danmarks plass.