• Jeg er overbevist om bybane er fremtidens kollektivtilbud i Bergen, sier Jon Rødseth, tidligere medlem i bygningsrådet og fungerende leder i Arbeiderpartiets Universitetslag.

— I forrige valgperiode vurderte vi planene for kollektivtrafikken grundig både i bygningsrådet og i partiet. Vi kom frem til at baneløsning var det beste. Derfor gikk vi også til valg på bybane. Jeg kan ikke se at det er noe som endret seg slik at partiet skulle skifte mening, sier Rødseth.