— Etter en totalvurdering kom vi frem til at bytteforholdet var balansert, alle forhold tatt i betraktning, sier Bakke.

I tillegg til verdivurderingen fra Ernst & Young, tok styret også stilling til en verdivurdering gjort på vegne av fusjonspartner HSD. ABG Sundal Collier var også med som støtte i gjennomgangen, opplyser styrelederen.

Ifølge Bakke var styret godt kjent med rapporten fra Ernst & Young da de sa jo til fusjon.

La ingen føringer

— Hvorfor ble ikke rapportene fra Ernst & Young lagt frem for generalforsamlingen 29. juni?

— Fordi de bare var ett av mange elementer som styret vurderte. Der var andre elementer som trakk i motsatt retning.

— Så dere mener at Ernst & Young overvurderer verdien av Gaia?

— Det er det du som leser ut av dette. Konklusjonen da vi gikk videre var at bytteforholdet var balansert, sier Bakke.

— Hvilken betydning ville det fått om generalforsamlingen kjente til denne rapporten før de stemte ja til fusjonen?

— Det blir rene spekulasjoner.

Gunnar Bakke sier fremtidig kontantstrøm er blant områdene som er med på å skape store forskjeller i verdivurderingene. Han understreker at Gaia ikke la noen føringer på Ernst & Young.

— De har laget rapporten på et faglig fritt grunnlag, understreker Bakke.

- Burde vært informert

Bergens Tidende har vært i kontakt med syv av de ni øvrige medlemmene i Gaia-styret. Alle sier at det ikke var noe tema å informere generalforsamlingen om rapporten.

— Ingen ting er holdt skjult, men aksjonærene måtte oppsøke informasjonen selv. Det har alle hatt alle muligheter til, sier Ragnhild Hedemann (SV).

— Ingen i generalforsamlingen etterspurte informasjonen, fortsetter Lisbeth Lunde Axelsen (H).

— Rapporten er en del av den løpende informasjon styret fikk. Det er rapporter som går i en annen retning, påpeker Gisle Didriksen.

Hilde Onarheim (H) mener i ettertid at rapportene burde vært lagt frem på generalforsamlingen.

— Jeg vet ikke hvorfor det ikke ble gjort. Dette er jo viktige dokumenter med relevant informasjon for aksjonærene. Det hele gikk veldig fort, og vi to som gikk imot fusjonen i styret ga opp, sier Onarheim.