— Det er litt spooky hvis det bygget man planlegger, allerede er for lite, sier Henning Warloe (H). Han sitter i kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Kraftig økning i antall studenter

Det planlagte nybygget til Høgskolen i Bergen (HiB) er 51.750 kvadratmeter stort og skal ha plass til 4400 studenter og 500 lærere. I dag har HiB 6500 studenter og 650 ansatte.

Stortingsmeldingen «Utdanningslinja» legger grunnlaget for regjeringens utdanningspolitikk. I denne presenteres prognoser som viser at antall studenter øker kraftig i de kommende årene.

  • Ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det være om lag 277.000 studenter i Norge i 2024. Det betyr en økning på nærmere 63.000 studenter fra 2008.
  • Det økende antall studenter forklares med voksende ungdomskull og høyere kompetansekrav i arbeidslivet.
  • Bare fra 2008 til 2009 har antall søkere til høyere utdanning gjennom Samordnet opptak en vekst på nesten ti prosent.Ved HiB venter man også flere studenter.

— Det er klart at antall ansatte og studenter kommer til å øke i tiden som kommer. Men det vil bli fullt mulig å vokse på Kronstad, tror høgskoledirektør Audun Rivedal.

Men antallet studenter og ansatte ved HiB er i dag 46 prosent høyere enn det den nye skolen dimensjoneres for.

— Regjeringen er fullstendig klar over utdanningsbølgen som er på vei. Jeg blir veldig overrasket hvis det ikke finnes noen konkrete planer som tar høyde for det økte antallet studenter når den nye høgskolen skal bygges. Det er å lukke øynene og gå baklengs inn i fremtiden, mener Henning Warloe.

Byutvikling

Nå krever han svar fra forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) om saken.

— Jeg kommer til å ta opp saken i Stortinget og be statsråden om en redegjørelse, lover Warloe.

Han ser det nye høgskolebygget som en av de viktigste byutviklingssakene for Bergen.

— Det er utrolig viktig for Bergen å få på plass dette bygget. Det er et superspennende prosjekt. Behovet for ny høgskole er helt ubestridelig. Det nye bygget vil ikke bare gi en bedre høgskole og bedre fasiliteter for studenter og ansatte. Det vil også gi et løft for næringslivet og et utvidet bysentrum sørover langs Bybanen, sier Warloe.

Hva synes du om planene på Kronstad? Si din mening.