• Hvis ikke har vi ikke tillit til ham som ordfører, sier Mathias Furevik (R).

Bakke har fått sterk kritikk etter at BT i dagens papiravis avslørte at han hadde ansatt sin egen nevø som rådgiver.

Mathias Furevik (Rødt) er ikke enig at Bakke har forstått alvoret i saken etter dagens hastemøte på Rådhuset.

— Bakke står fast på at han har handlet innenfor reglement og fullmakter han har. Det er jeg helt uenig i, sier Furevik.

Han viser til at bystyret i 2008 vedtok et eget regelverk for ansettelse av rådgiver til ordføreren. I vedtaket heter det blant annet: «Før en eventuell ansettelse skal saken fremlegges for forretningsutvalget.» Dette skal ikke ha blitt gjort i denne saken.

— Mest alvorlig er det at det virker som han ikke forstår at tilliten til ham og ordførerrollen forvitrer, sier Furevik, som mener at Bakke har vist dårlig dømmekraft.Han mener også at det er en svært uheldig situasjon for hele bystyret.

— Med mindre han beklager og gjør om avgjørelsen, er det vanskelig for oss å ha tillit til ham som ordfører, understreker Furevik.

- Må ta lærdom

Furevik trekker også frem at Bakke som havnestyreleder i fjor høst, ikke informerte om at han hadde innledet et forhold til en sentral ansatt i havnevesenet.

— Når denne saken nå kommer på toppen, kan ikke bystyret leve med en slik ordfører. Det er en grenser for hvor mange uheldige episoder man kan ha, sier han.- Det er ikke særlig lurt at han setter seg i en slik situasjon, og jeg håper han trekker lærdom av de tilfeller han har hatt, sier Ragnhild Stolt-Nilsen (H).

Nå er hun opptatt av at saken skal avgjøres raskt.

— Dette skyldes ikke minst sakens menneskelige side og den vanskelige situasjonen en uskyldig tredjepart er kommet opp i, sier Stolt-Nielsen.

Furevik understreker også at saken ikke kan bli hengende, og at den må avgjøres raskt.

— Bakke har gitt uttrykk for at han ønsker en ny periode som ordfører, men dersom denne ansettelsen gjennomføres som planlagt, bør jo partiene som har valgt ham vurdere hva de skal gjøre, sier han.

Ydmyk

KrFs gruppeleder Trygve Birkeland deltok også på møtet på rådhuset onsdag. Han deler ikke synet til Furevik.

— Jeg oppfattet at ordføreren var ydmyk. Men det er klart at hadde forretningsutvalget blitt orientert i forkant, så hadde vi ikke vært der vi er i dag, sier Birkeland.

Birkeland er også opptatt at man må se den menneskelige siden av saken og det er en tredjepart som ikke har noe skyld.

— Vi må bruke hodet og hjerte i de kommende dagene og avgjøre denne saken raskt, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere Fureviks uttalelse om at Bakke ikke bør få en ny periode som ordfører dersom han ikke trekker saken og beklager.

— Vi må ikke klatre opp på alle fjellene på en gang. Nå må vi vente og se hva som blir resultatet av denne saken.

- Påvirker ikke saken

Heller ikke Tor Woldseth (Frp) er enig med Furevik.

— Jeg har forstått at Bakke tar saken alvorlig og han har jo også beklaget denne situasjonen.

Han har også medgitt at forhandlingen av saken burde vært gjort på en annen måte, sier Woldseth.Han tror ikke denne saken vil påvirke Bakkes jobb som ordfører.

— Nei, det tror jeg ikke. Bakke gjør en god jobb som ordfører i Bergen, og jeg tror ikke dette vil ha noe å si for ordførerjobben.

Hva mener du? Har ordføreren din tillit? Si din mening her!

KRITISK: Mathias Furevik (Rødt)
BT