Han fryktar negative konsekvensar for reiselivsnæringa når slike prosjekt blir lansert.

— Det er lett for at ein blamerer seg hjå dei sentrale avgjerdsmakter ein treng støtte frå. Framtidige initiativ frå Sogn kan stå i fare for ikkje å bli tekne alvorleg når reiselivsnæring og gründerverksemd blir assosiert med denne typen prosjekt, seier han til Sogn Avis.

Forskningleiaraen viser til ein SND-rapport som avslører at liknande prosjekt i meir folketunge område har problem med å greia seg økonomisk.