• Alle elever skal få det de har krav på, sier opplæringsutvalgets leder. Han er både glad for og skuffet over rapporten.

— Det er en veldig grei rapport, sier Roald Steinseide (Frp), leder for opplæringsutvalget i Hordaland fylkeskommune.

— Det påpekes mye i rapporten. En del betrakter jeg som tekniske ting, en del har opplæringsavdelingen allerede tatt tak i.

Men det er også ting som påkaller mer alvor. Blant annet når det gjelder rapportens påpekning av svakhetene ved spesialundervisning og tilpasset opplæring.

— Her er det regler og lovverk som skal følges, sier Steinseide.

— Det står ikke på manglende vilje fra fylkeskommunens side. Men jeg tror nok at en slik rapport setter dette litt mer på dagsordenen og det er bra.

Ressurssituasjonen ved skolene er blant forklaringene på avvikene og lovbruddene som pekes på i rapporten.

— Man har ikke lov til å bruke utvidelse av gruppene til å saldere budsjett med. Det må man jo forvente at skolene ikke gjør, sier Steinseide.

Han tror likevel ikke at det er økonomi som er det sentrale i denne sammenhengen.

— Vær klar over at de fleste skolene i fylket går i balanse. Økonomien ved skolene våre er relativt bra, sier Roald Steinseide.

— For all del, jeg skulle ønsket meg mer penger til skolen, men jeg tror ikke det er den store dramatikken. Lovverket skal uansett følges.

Lederen for opplæringsutvalget er ikke bare fornøyd med rapporten.

— Selv om ting står i en rapport, er det ikke sikkert det er rett, sier Steinseide.

— De ser ut til å ha glemt at Hordaland fylkeskommunene virkelig satser på skoler og skolebygg. Det bygges for nærmere to milliarder kroner. Det skuffer meg at de ikke har fått det med seg.