• Det ligger ingen dramatikk i utsettelsene av Bergensprogrammet og Hardangerbrua. Begge deler vil bli gjennomført, sier stortingsrepresentant Jan Sahl, KrF.

— Det var stor enighet i samferdselskomiteen torsdag om å dra av gårde og se på Bergensprogrammet. Samtidig var det et sterkt ønske om å få Hardangerbrua frem før jul, så det var egentlig mer overraskende at også den ble utsatt, sier Jan Sahl, som representerer Nordland.

Som meldt i gårsdagens BT, kommer samferdselskomiteen til Hordaland i slutten av januar 2006 for å se nærmere på Bergensprogrammet og Hardangerbrua. De to sakene skal behandles i Stortinget 28. februar.

Jan Sahl er én av to representanter som hadde plass i samferdselskomiteen også i forrige stortingsperiode. Den andre er Tor-Arne Strøm (Ap) som også er fra Nordland.

Stortingets verdighet

— Personlig har jeg intet behov for å dra på befaring verken til Hardanger eller Bergen i anledning disse to store sakene. Men komiteen ellers er jo ny. Det er jo ellers også slik at en stortingskomité har sin egen rytme. Litt har det også å gjøre med Stortingets verdighet, at man ikke bare overtar en sak og strør sand på fordi den tidligere er grundig behandlet av andre.

— Vi har nå den situasjonen at begge disse sakene er fremmet av den forrige regjeringen og kjøres frem til Stortinget av det nye flertallet. Da blir de også gjennomført, sier Jan Sahl.

Viktig med befaring

Arbeiderpartiets talskvinne for samferdselssaker i Bergen bystyre, kommunalråd Anne-Gine Hestetun, sier til BT at hun ikke er overrasket over at Bergensprogrammet og Hardangerbrua er utsatt til 28. februar.

— Mandag 31. oktober var Torill Vebenstad (Ap i fylkestinget), Arne Jakobsen (Ap i bystyret) og jeg selv i Stortinget og møtte Hordalands-benken. Vi møtte også Aps fraksjonsleder i samferdselskomiteen, Torstein Rudihagen, og Eirin Faldet.

— Vi ble fortalt at det var viktig for komiteen, som var ny, å dra på befaring for å gjøre seg bedre kjent med forholdene rundt Hardangerbrua og Bergensprogrammet. Men det var vanskelig å få det til å passe for alle så tidlig at sakene kunne ferdigbehandles i Stortinget før jul. Hvis hele komiteen skulle dra, så måtte behandlingen utsettes til etter nyttår, forteller Hestetun.

Må unngå forsinkelse

— Men nå blir vel hele utbyggingen forskjøvet, ettersom ingenting kan settes ut på anbud før etter at Stortinget har gjort sitt endelige vedtak?

— Dette må vi unngå. Derfor har jeg sendt brev til samferdselsminister Liv Signe Navarsete og bedt henne bekrefte at vi kan bruke investeringsmidlene for Bergensprogrammet til prosjektering også mens vi venter på at Stortinget skal behandle saken. Jeg har tro på at dette vil løse seg, sier Anne Gine Hestetun. Både kommunalråden og samferdselsministeren har sine røtter i Indre Sogn.