• Denne saken er en del av Arbeiderpartiets valgkamp, mener Daniel Viktor Sandvik.

Frp-politikeren mener at BT lar seg bruke av partiets motstandere i denne saken.

— Når dere nå skriver om dette påvirker dere Fylkesmannen som skal vurdere saken. Nå er saken tapt for oss. Jeg har begrenset glede av utfallet, men jeg vil minne om at det i komiteen også sitter større entreprenører som lever godt av positive vedtak. Det er en gradsforskjell her, mener Daniel Viktor Sandvik.

— Jeg søker bare om en lovlig bruksendring til forskjell fra andre som bare tar seg til rette. Nå kommer jeg i dårlig lys som andre tjener på.

— Hvorfor delte du ut brevet i komitémøtet?

— Det var viktig for meg å få frem forhold som ikke var belyst i saken. Jeg kan muligens ta selvkritikk på at jeg ikke fikk noen andre til å dele ut brevet, men så lenge jeg gjør det i full offentlighet, så synes jeg ikke det er så spesielt, sier Daniel Viktor Sandvik.

— Kan det svekke tilliten til det politiske systemet dersom folk får følelsen av at dere som politikere får gjennom saker til egen fordel?

— Jeg ser at de på utsiden kan ha betenkeligheter, men hvordan kan jeg drive lobbyvirksomhet slik som alle andre gjør dersom vi ikke skal henvende oss til politikerne? svarer Sandvik.

Edith Sønnervig på sin side mener hun ikke har gjort noe galt ved å dele ut vedtaksforslaget.

— Jeg ville påvirke de i komiteen, de måtte få med seg hva som har skjedd der ute. Fylkesmannen gikk mot et vedtak de alle var for, sier Sønnervig.

— Jeg synes ikke dette var over grensen, men det synes nok Kjartan Algrøy. Jeg var inhabil i behandlingen av saken. Alle som har saker som skal opp prøver å drive lobbyvirksomhet. Det kommer mange folk i komitémøtene, jeg vil gjerne se den som ikke prøver å påvirke den dagen deres egen sak skal opp.

— Har ikke du som politiker i samme komité større påvirkningskraft enn vanlige folk?

— Nei, det har jeg ikke, sier Edith Sønnervig.