Han deler Knut Falchenbergs oppfatning om at regionavisene blir for små i forhold til konkurrentene.

— Det er ikke lurt at hver enkelt regionavis forsøker finne opp kruttet. Alle regionavisene har lykkes med det digitale så langt. Men vi makter ikke å ta egne initiativ og tenke ut store nye tilbud. Med sterke konkurrenter må vi ha en kontinuerlig produktutvikling for å følge med.

— BT har aldri tjent mer penger enn i dag. Gir ikke det konsernet muskler nok til å ta denne satsingen på egen hånd?

— Jo, men vi må basere oss på å ansette mange personer. Det påfører oss driftskostnader som igjen gjør oss mer sårbare i trangere tider.

Medieanalytiker Atle Vereide i SEB Enskilda tror regionavisene vil kunne tjene på å slå seg sammen.

— Man vil kunne bygge en felles digital plattform lik den man ser i sin mer spede begynnelse gjennom næringslivs- og forbrukersatsingen i NA24.

— Kan man ikke få dette ut uansett gjennom å fortsetter dagens samarbeid?

— Da blir mye et spørsmål om hvem som skal ha ut bitene av kaken. Noe av grunnlaget for fusjonsforhandlingene er at man har lagt bak seg det man kan oppnå av gevinster gjennom et samarbeid. Vil man oppnå mer, må man fusjonere, sier Vereide.

— Samarbeid er mindre forpliktende uten felles eierskap og mer usikkert. Schibsted så seg bedre tjent med at Aftenposten og VG laget nettstedet N24 og gikk dermed utenom regionsavisene. Vi måtte svare med å starte NA24 i samarbeid med TV2. Det ville ikke ha skjedd dersom vi hadde hatt et felles eierskap, sier Einar Hålien.