• Min klient avviser alle påstandene om voldtekt og vold. Han har ikke gjort noe av det han blir beskyldt for, sier Stein Erik Ottesen.

Advokaten representerer eks-kjæresten, og kjenner godt til alle anmeldelsene fra kvinnen de siste årene.

— Jeg har snakket med ham om stevningen i grove trekk på telefonen, og vi har avtalt et møte på mandag. Derfor vil jeg ikke kommentere detaljer, men han sier at hun lyger om alt dette, sier Ottesen.

— Har han noen teori om hvorfor hun skulle lyge?

— Han har ingen klar teori, men tror kanskje at det kan handle om sjalusi. Og når saken er ferdig i retten vil han vurdere om han skal anmelde henne for falsk anklage, sier Ottesen.

Magne Sylta har vært politijurist på saken. Han ønsker ikke å kommentere den, men viser til at de fleste anmeldelsene er blitt henlagt, og at påtalemyndigheten ikke har villet overta saken nå som den skal opp i retten heller.

Leder ved vold- og sedelighetsavsnittet, Tove Lian Mathiesen, mener politiet har gjort det de kan for familien.

— Hvis de har en følelse av at ikke når frem, så får det være deres vurdering. Vi har i hvert fall forsøkt å stille opp, men dette er en vanskelig sak, sier Lian Mathiesen.

— Er det greit å si til en pårørende at hun maser og at datteren er et kasus for psykiatrien?

— Jeg vil ikke kommentere noen av samtalene vi har hatt med verken moren, stefaren eller faren, sier Lian Mathiesen.