Det mener Utekontakten og Kirkens Bymisjon.

En kartlegging utført av forskningsstiftelsen Fafo viser at det i 2008 var 65 personer som solgte sex i Bergen i løpet av et gitt døgn. I underkant av to tredeler av denne prostitusjonen skjer på gaten.

Forskerne som står bak rapporten fra desember, tror forbudet mot sex-kjøp vil føre til at en del av dette markedet vil trekke innendørs.

Utemarkedet fortsetter

Men enkelte gateprostituerte, særlig de nigerianske, vil ikke klare å komme seg over på innemarkedet, tror forskerne. Dermed er alternativet for disse kvinnene å forlate landet.

Utekontakten i Bergen har foreløpig ikke merket noen reduksjon i gateprostitusjonen i byen.

— Ikke mer enn det som er normalt i forbindelse med julen, sier Else Kristin Utne Berg, som leder Utekontakten.

Hun tror heller ikke all gateprostitusjon vil forsvinne med forbudet.

— Erfaringer fra blant annet Sverige viser at det fortsatt vil være et utemarked, sier Berg.

Utekontakten vil de første månedene i 2009 intensivere sin oppsøkende virksomhet i prostitusjonsmiljøet, for å danne seg et bilde av hvordan forbudet påvirker utemarkedet.

Færre rett etter nyttår

— I tillegg har vi et eget prosjekt rettet mot innemarkedet. Det blir viktig nå å intensivere det arbeidet, fordi vi regner med at flere vil flytte over på innearenaen. Som resten av vårt arbeid har dette prosjektet som mål å gi kvinnene alternativer til prostitusjon, sier Berg.

Leif Jarle Theis i Kirkens Bymisjon tror det blir færre gateprostituerte etter nyttår, i alle fall i starten.

— Det er litt færre på strøket nå. Det kan skyldes både høytiden og at de venter og ser hva som vil skje. Jeg vil ikke være veldig overrasket om en del av de afrikanske kvinnene er å se i byen senere i januar, sier Theis.

Han tror mange først vil se hvordan politiet håndhever loven.

— Men de kommer nok til å bruke andre mønster for å skaffe kunder. Gå innendørs eller finne andre plasser, sier Theis.