• Vi er positive til at Strøm-Erichsen ønsker full gjennomgang. Men hun er forsvarsminister nummer fem i rekken som har lovet å gripe fatt i saken.

Det sier Trond Kathenes (bildet), leder for «Kvikk»-foreldrenes interesseorganisasjon. Han er glad for at forsvarsministeren lover gransking, men ikke udelt optimistisk.

— Vi er avventende positive, er Kathenes sin umiddelbare kommentar.

— Jeg håper denne forsvarsministeren er mer opptatt av handling enn politisk retorikk. Det skal i alle fall ikke stå på oss, eller vår vilje til å legge frem sakens kronologiske historie. Men la det nå ikke gå vinter og vår.

Kathenes presiserer at de fire foregående forsvarsministerne også har kommet med liknende uttalelser.

— Både Kosmo, Fjæreide, Godal og Krohn Devold sa at dette var en viktig sak som de skulle finne ut av. Forskjellen nå er at vi har bedre dokumentasjon, dyptsprengende materiale blant annet gjennom forsker Bente Moens funn og Bergens Tidendes arbeid med saken. Derfor står vi langt sterkere mot det offentlige nå.

— Hva forventer du av Strøm Erichsens videre arbeid med saken?

— En objektiv fremstilling av hva som er gjort og ikke gjort i saken. Det mangler reelle målinger av fartøyet, og eksposisjonsdatamatrise. Det vil si utarbeiding av hvor mye stråling den enkelte arbeidstaker er blitt eksponert for. Det bør komme på plass, mener Kathenes.

— Dette handler ikke om «Kvikk» eller Forsvaret isolert. I 1998 uttalte Statens strålevern at de godt kunne ta en ny gjennomgang, «av hensyntagen til foreldrenes tarv», men at det ikke ville komme noe nytt ut av den.

Det er feil virkelighetsoppfatning. Dette dreier seg om elektromagnetisme, og er et samfunnsmessig problem, påpeker Kathenes.