— Under SVs glideflukt inn i miljøsviket er det blitt hevdet at alle løfter står fast. Hvorfor skal vi tro på det denne gang? Det er to stortingsvalg før 2014, og Statoils ledelse kan med god grunn håpe på nye innrømmelser av senere regjeringer, sier Dahle.

Han kaller SVs håndtering for et «ufattelig miljøsvik», og mener partiet sammen med Ap og Sp har sviktet alle velgerne som stemte rød-grønt for å få en ny miljøpolitikk. Dahle er også kritisk til hele ideen om CO2-fangst.

— Når CO2 skal brukes for å tyne ut enda mer olje og gass fra sokkelen, bidrar det i sin tur enda mer til de truende klimautfordringene, sier Dahle.

Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) skryter av regjeringen. - Den har gjort en strålende jobb, og landet på en løsning som også Høyre synes er fornuftig, sier Halleraker.