— Det er ikke overraskende at samferdselsministeren sier nei til særtilskudd for drift av bybanen. Men bybanen vil bli en del av kollektivtrafikken. Og de fleste partier ønsker å øke støtten til kollektivtrafikken, sier Strøm-Erichsen.

I går deltok hun på årsmøte til Hordaland Arbeiderparti på Hotel Norge.

— Driften av denne banen vil bli billigere enn tilsvarende opprustning av busstilbudet. Å erstatte bybanen kun med opprustning av busstilbudet vil derfor bli en dyrere løsning. Strøm-Erichsen mener derfor at gårsdagens oppslag i BT i går, nesten blir en teknisk debatt om budsjettposteringer.

- Ingen Gardermobane

— For uansett bybane eller ikke så vil den sentrale utfordringen bli å få sentrale politikere med på en styrking av tilskuddet til kollektivtrafikken. Og så langt har penger til en slik satsing sittet langt inne hos våre sentrale politikere, sier byrådslederen.

Hun forstår den store skepsisen og motstanden mange har mot bybane.

— Vi har jo ikke noe slikt i Norge, og vi vet jo ikke hva det er. Mange tror det er en Gardermobane til Flesland vil skal bygge. Det er det definitivt ikke. Jeg ser på bybanen i retning Flesland som et første skritt på en bane som skal bygges videre ut til Åsane, til Laksevåg og kanskje til Sotra.

Vil kollapse

— Vi starter i retning Flesland fordi vi regner med at trafikkøkningen mellom sentrum og deler av veinettet mot sør, vil øke med hele 70 prosent innen 2015. Den gjennomsnittlige veksten i all biltrafikk inn mot sentrum vil bli på 30 prosent. Dette tåler rett og slett ikke byen. Den vil kollapse, sier Strøm-Erichsen.

Hun understreker at bybanen ikke er en plan for neste fireårs periode men en plan for å løse logistikk- og miljøproblemene i byen for neste generasjon. Denne lange horisonten og troen på at det kun blir en bane i retning Flesland, gjør at motstanden mot banen popper opp så fort man ser en mulighet til det.

Vil ikke kritisere Høyre

Hun vil ikke beskylde Høyre for å være styrt av kortsiktige handelsinteresser i denne saken.

— Høyre ønsker seg også denne banen. Alternativet er jo å satse på en dramatisk utbygging av busstilbudet. Det vil bli en løsningen som er både dyrere og dårligere. Her er det viktig at vi beholder visjonene, tenker for neste generasjon, og går sammen for å få sentrale politikere til å satse mer penger på kollektivtrafikk også i de store byene utenfor Oslo, sier byrådslederen til BT.

«BILLIGERE»: - Driften av bybanen vil bli billigere enn tilsvarende opprustning av busstilbudet, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun mener Monica Mælands (H) utspill i BT i går er en avsporing av debatten. ARKIVFOTO: ROBINSON, SILJE KATRINE