Den 29-årige voldtektsmannen har tidligere tilstått, og vedtok umiddelbart dommen da den ble lest opp i Gulating lagmannsrett torsdag.

«Særlig smertefull»

Voldtekten beskrives som en av de mest redselsfulle i byen noensinne. Utstyrt med et 26 centimeter langt skrujern angrep mannen sitt offer, en 20 år gammel kvinne, ved Seiersbjerget på Kalfaret 15. mars i fjor. Kvinnen ble voldtatt og mishandlet på det groveste bak en bil.

29-åringen forlot kvinnen blødende og gråtende: «Nå kan du ligge her og tenke over hva du har gjort», sa han.

Retten finner det noe formildende at 29-åringen selv meldte seg for politiet, siden han fryktet kvinnen kunne være drept. Mannen ga også en detaljert tilståelse av hva som hadde skjedd.

Retten er likevel først og fremst rystet over voldsbruken, og omtaler voldtekten som «særlig smertefull» og «særlig krenkende».

— Psykotisk

Forsvarer Oscar Ihlebæk argumenterte for at hans klient var sinnssyk i gjerningsøyeblikket. Advokaten la frem rapporter fra institusjoner som tidligere har behandlet 29-åringen. I rapportene blir mannen beskrevet som psykotisk.

De sakkyndige i rettssaken har likevel kommet til at voldtektsmannen var strafferettslig tilregnelig kvelden voldtekten fant sted.

— Når retten festet lit til dette, var utfallet gitt, sier Ihlebæk til BT.

— Din klient vedtok dommen på stedet?

— Det tar jeg til etterretning. Personlig kunne jeg likevel tenkt meg at Høyesterett behandlet bruken av forvaringsstraff. Det er ennå ikke blitt gjort.

Forvaring ble innført ved årsskiftet, og benyttes som straffereaksjon overfor de farligste forbryterne.

En forvaringsdom har alltid minste- og lengstetid. Makstiden for 29-åringen er åtte år, med mulig fradrag på opptil fire år.

— Jeg har fått fullt gjennomslag og er svært fornøyd. Jeg er tilfreds med at retten bruker forvaring for å verne samfunnet mot farlige forbrytere, sier aktor i saken - førstestatsadvokat Walter Wangberg.

Den 29-årige voldtektsmannen er også dømt til å betale offeret 150.000 kroner i erstatning. Dommen i Gulating lagmannsrett er enstemmig.