INGVILD RUGLAND

SVs bystyregruppe la i går frem sitt alternative budsjettforslag for 2005. For første gang har partiet bestemt seg for å bruke de samme rammene som byrådet har gjort i sitt forslag.

Det betyr ikke at partiet ikke har gjort kraftige omprioriteringer. Det er særlig innen helse, omsorg, miljø og skole SV setter inn tyngden.

For Oddny Miljeteig er det viktigste at satsene til sosialhjelp blir indeksregulert. Det er en kostnad budsjettkameratene (se egen sak) ikke har prioritert.

— Satsene må økes til 80 prosent av minstepensjon. At byrådspartiene ikke gjør dette, er en unnlatelsessynd det ikke finnes tilgivelse for, sier Miljeteig.

Hun mener det er parodisk at Høyre, KrF, Venstre og Frp velger å gi 300.000 kroner til Robin Hood-huset, samtidig som de ikke sørger for at mottakere av sosialhjelp kan opprettholde levestandarden. Aksjonsgruppen for sosial nød får 40.000 kroner.

— Det er avlat at de ikke prioriterer dette. De tar i realiteten 25 millioner kroner fra de fattigste på denne måten, sier Miljeteig.

Hun er også opprørt over fylkesmann Svein Alsaker. SV ønsker å sette av 60 millioner kroner til nedbetaling av Bergens oppsamlete underskudd. Alsaker krever minst 150 millioner kroner.

— Fylkesmannen opptrer mer som en lokalpolitiker enn som en tilsynsmann fra staten. Han godkjenner omstridte saker som lån til Klostergarasjen og driftsfinansiering av Hardangerbrua, men sier nei til å bygge utviklingsboliger, sier Miljeteig.