— Jeg vil vite hvordan Avinor har vurdert avgiften i forhold til veiloven, sier samferdselsdirektør i Bergen kommune, Ove Foldnes.

10. juli fortalte BT at Avinor skal innføre en avgift for drosjene på flyplassene i Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Bodø.

Påslagene er ventet å bli 10-15 kroner per tur i de fleste byene. I Bergen går det trolig mot fem kroner i første omgang. På Gardermoen ble avgiften innført allerede ved åpningen av hovedflyplassen i 1998. - Kan være lovstridig

I et brev til Avinor skriver samferdselsdirektør Foldnes at Bergen kommune stiller seg «spørrende til Avinor sin begrunnelse og likeledes hjemmel for å innføre den omtalte drosjeskatten». Foldnes ber derfor om nærmere redegjørelse fra Avinor.

— Det kan være at dette er i strid med loven. Derfor ønsker jeg å få nærmere opplysninger om hvordan Avinor har vurdert dette. Den debatten må tas, mener Ove Foldnes.

På Flesland og på de fleste større norske flyplasser er veien inne på flyplassområdet eiet av Avinor. Den er derfor privat etter veilovens bestemmelser.

Likevel er det ikke sikkert at Avinor har dekning for innføring av «drosjeskatten». Defineres avgiften som bompenger, krever veilovens paragraf § 56 kommunal godkjenning, selv om veien er privat.

- Åpner for andre

Bergen kommunes spørsmål er betimelig, mener Forbrukerrådet.

— Det vil være interessant med en rettslig prøving av dette. Dette åpner for at alle andre som har bygget privat vei, kan gjøre det samme og innføre avgifter uten kommunal godkjenning, sier rådgiver hos Forbrukerrådet i Sogn og Fjordane og Hordaland Martin Halsos.

Han etterlyser en klargjøring fra Avinor om hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for avgiften.

— Er ikke det å legge til rette for at folk kan ta seg til og fra flyplassen en naturlig del av driften av en flyplass, spør Halsos.

Det store spørsmålet er om dette dekkes av Veilovens § 56. — Det er et åpent spørsmål. Men er det det, må Avinor ha kommunenes godkjenning. Slik er loven å forstå. Og reglene er laget for at folk ikke skal ta seg til rette, sier Halsos.

- Ute av kontroll

I Norges Taxiforbund oppfattes utspillet fra Bergen kommune som en støtte til taxinæringen. Forbundets utredningssjef, Jørn Bertelsen, viser til at avgiften på Gardermoen var 15 kroner i 1998. I dag er den 80 kroner.

— Avgiftsnivået på Gardermoen er kommet helt ut av proporsjoner. Vi er betenkt over utviklingen. Vi har skrevet til samferdselsministeren og bedt om at det snart klargjøres hvilke prinsipper som skal legges til grunn, sier Bertelsen.

-Etter veiloven er drosjene forpliktet til å levere tjenester på offentlig vei. Vi kan ikke levere på privat vei som er sperret. Skal vi dra dette ut i ytterste konsekvens, kan vi ende opp med å levere ved bommen på flyplassene. Det er det neppe noen som ønsker.

Eirik Brekke