• Loven er helt klar. Når partene ikke er enige om at de har bodd fra hverandre i to år, må saken avgjøres av domstolene, sier førstekonsulent Håvard Endal i Barne- og familiedepartementet.

Det er tre måter å oppløse et ekteskap på. Det vanlige er å søke fylkesmannen om separasjonsbevilling. Etter at man har bodd fra hverandre i ett år, har man krav på skilsmisse — uavhengig av om det bare er den ene eller begge som vil ut.Umiddelbar skilsmisse kan man få enten som følge av at man har bodd fra hverandre i to år, eller på grunn av at ektefellen har utsatt en for overgrep. I de to sistnevnte tilfellene må den som vil ut av ekteskapet gå til domstolene hvis ikke begge partene er enige om realitetene i saken.- Dette er gjort fordi slike saker er vanskelige bevismessige. I departementet driver vi skriftlig saksbehandling. Vi kaller ikke partene inn til avhør, eller snakker med vitner eller liknende. Det har lovgiver bestemt at domstolene må ta seg av, sier Håvard Endal til Bergens Tidende.Når separasjonsbevillingen er gitt, er konsekvensene mye de samme som ved en skilsmisse. For eksempel kan man straks gå i gang med økonomisk deling av boet.