– Våre erfaringer viser helt klart at barnehagene har høyt sykefravær i utgangspunktet. Fanatunet barnehage er atypisk i forhold til barnehager generelt ved å ta så store grep, sier Øyvind Antonsen, leder for Nav Arbeidslivssenter Hordaland.

Statistikk fra Nav viser at sykefraværet er størst blant yngre og eldre kvinner. Ifølge Antonsen skyldes sykmeldingene i barnehagesektoren i stor grad muskel— og skjelettplager som ofte skyldes mange og tunge løft.

– Mange kvinner har i realiteten to arbeidsplasser, og omsorgsoppgaver overfor barn og foreldre blir en del av fraværet på arbeidsplassen, sier Antonsen.

Rådgiver ved Nav Arbeidslivsenter, Else-Marie Brobakke Aarø, har vært kontaktperson for Fanatunet barnehage i forbindelse med innføring av IA-avtalen.

Hun tror det har gjort en forskjell at avtalen og andre tiltak var godt forankret i styret og i ledelsen, samt at tillitsvalgt og verneombud har deltatt i alle prosesser.

– De var veldig motiverte for endring, og laget en veldig konkret tiltaksplan for å øke trivselen og både utvikle og ansvarliggjøre de ansatte, sier Aarø.