– Vi har satt i verk innstramminger, og det tar noe tid før de virker. Et godt eksempel er Irak, der vi har fått til en returavtale, og der antallet asylsøkere går ned. Det er feil å si at Norges asylpolitikk er ute av kontroll, sa Støre under NRK-debatten som onsdag ble sendt fra en moské i Oslo.

Frps Per-Willy Amundsen mente at utenriksministerens framstilling av asylpolitikken ikke stemmer med virkeligheten. Han framholdt at Norge er blant de tre land i verden som mottar flest asylsøkere per innbygger.

Forsvinner – I år vil asylstrømmen til Norge slå alle rekorder. I fjor kom det seks ganger så mange hit som til Danmark. Og sannheten er at bare et mindretall av dem som får opphold, innfrir kravene til asyl. Dessuten er det skremmende mange som bare forsvinner ut fra mottakene mens sakene deres behandles. Ingen vet hvor de befinner seg. Mange livnærer seg som kriminelle, sa Amundsen.

Utenriksministeren gikk sterkt i rette med Frps forslag om å opprette asylmottak i Afrika. Han ville heller ikke være med på at asylsøkere som er kommet til Norge, skal plasseres i lukkede leire inntil søknadene deres er avklart.

I Norge bor det for tiden en halv million innvandrere fra til sammen 214 land.

Venstre imot Venstres Abid Raja tok også avstand fra forslagene om internering eller hjemsendelse til mottak i Afrika.

– Frp fører en menneskefiendtlig politikk. Lukkede mottak er et nederlag og ikke noe svar. De som ikke kvalifiserer til asyl, må sendes ut, men vi må få til en mye raskere saksbehandling enn i dag, sa Raja.

Støre sto fast på at Norge fører en streng og rettferdig asylpolitikk og at målet er å tette hullene i regelverket. Han brukte situasjonen overfor Irak som et eksempel på at det nytter, og at det forhåpentlig skal bli mulig å få gjort noe overfor Afghanistan.

– Her ser vi en strøm av enslige, unge asylsøkere. Kanskje vi kan opprette et omsorgssenter i Afghanistan som gjør at de unge slipper den lange reisen til Norge, sa utenriksministeren.

Han opplyste at det er 20 millioner mennesker på flukt i verden, en firedel kommer fra Afghanistan.