Leddbussene står tett i tett og slanger seg rundt bygningen på Åsane Bussterminal. Rune Kalsås løper frem og tilbake og dirigerer bussene inn der det måtte dukke opp en luke. Han er bussjåfør og instruktør hos Tide Buss. Det er trangt om saligheten når åtte-ti busser skal inn og ut av terminalen samtidig. Her skal du kunne hoppe på en leddbuss hvert tiende minutt på stamlinjene 3 og 4.

— Problemet er at bussterminalen er for liten. Den er ikke dimensjonert for så tett frekvens mellom avgangene på så store busser, sier Kalsås.

Åsane-terminalen ble bygget i 1998.

«Strafferunden»

Flere av bussene må ta en ekstra runde for å komme i posisjon for å ta med passasjerene og komme seg ut på veien igjen. Det gjør ikke saken bedre. Til tider er det et komplett kaos, som sjåførene sliter med. Kalsås og en kollega har dirigert busser i en uke, som en akutt løsning for å hjelpe sine kolleger i forbindelse med den store bussomleggingen.

— Det er bare en utsettelse av problemene. Bare fire busser etter hverandre utgjør 72 meter buss. Det blir fort kaotisk, spesielt i rushtiden, sier Kalsås.

Han får støtte både hos tillitsvalgte og bedriftens hovedverneombud, som alle mener bussterminalen er sprengt. Til sommeren skal det komme en ny utkjøring mot sentrum, det tror de vil hjelpe noe.

Trenger nye rutetider

— Det som er problemet, er at det er ikke tatt hensyn til rushtid, sånn at vi klarer å holde rutene. Da når vi ikke neste bussrute, og dette forplanter seg utover morgenen og ettermiddagen. Bussene blir forsinket og kommer i «klumper», også her på terminalen, sier Kjell Arne Strand, tillitsvalgt for Tide-sjåførene på Haukåsanlegget.

— Sjåførene gjør en god jobb for å få det til, men urealistiske rutetider gjør at det blir umulig å holde ruten. Vi kjører etter de gamle rutetidene og med leddbusser som bruker lengre tid enn de gamle bussene. Det tar litt mer tid å svinge, for eksempel i Helleveien der man har laget en sløyfe forbi vegarbeidet, sier Strand.

Han er med i en gruppe som skal se på løsninger og kjøre opp nye rutetider.

- Totalt kaos

— Det ser greit ut på papiret at en buss kjører inn og ut av terminalen, men når åtte-ti busser skal inn og ut samtidig og folk løper i mellom, så er det ikke alltid så lett. Det er totalt kaos på Åsane Bussterminal, fordi den er for liten for all denne trafikken. En av hovedklagene tidligere var at bussene ikke holder ruten, og det klarer vi fortsatt ikke der bussene blir stående i kø. Dette er et gjennomgående problem, sier Marit Engeseth, hovedtillitsvalgt i Tide Buss for Norsk Transportarbeiderforbund, NTF.

— Knappe rutetider fører til urealistiske kjøretider i tillegg til dårlig fremkommelighet, resulterer i at bussene blir forsinket. Vi trenger flere kollektivfelt, det er én måte å løse dette på. Man skal jobbe for å øke satsingen på kollektiv, men ikke røre biltrafikken og da går det ikke, sier Engeseth.

Hun mener den kompliserte logistikken fungerer mange steder og ønsker ikke å svartmale situasjonen.

Krevende uke

— Dette handler også om økonomi. Økte kjøretider kan få en økonomiskkonsekvens for Skyss, sånn fungerer anbudsregimet, sier Engeseth.

Sjåførene har hatt en krevende uke med nye rutetider, traseer og busser, nytt arbeidssted og ny skiftordning.

— Det har vært mange omstillinger og sjåførene gjør en imponerende innsats for å få jobben gjort på en god måte. Vi har ikke hatt mer enn tre måneder i strekk med samme turnus de siste to årene, sier Arne Rasmussen, hovedverneombud i Tide Buss.

Viktig knutepunkt

Samferdselssjefen i Hordaland Fylkeskommune, Anne Iren Fagerbakke synes det er for tidlig å konkludere med at terminalen er sprengt. Hun mener problemstillingen er mer sammensatt.

— Terminalen vil og skal være i hyppig bruk, og vi - gjennom Skyss - jobber tett med operatørene og sjåførene for å finne optimale måter å bruke terminalen på i det nye ruteopplegget. Vi har tro på at vi vil finne løsninger på dette, men følger utviklingen tett. Åsane bussterminal er et viktig knutepunkt for kollektivtrafikken i Bergensområdet, og det er viktig for oss alle at den fungerer etter hensikten. For ikke lenge siden ble terminalen opprustet og har langt bedre publikumsfasiliteter enn tidligere. Dette er positivt, sier Fagerbakke.

Hun bekrefter at det skal komme en ny utkjørsel og håper den vil være ferdig før sommeren 2012 .

— Vi er oppmerksom på at det har vært diskusjon rundt behovet for reguleringsplasser for bussene, og her har det vært god dialog mellom de ulike parter. Vi mener her å ha funnet løsninger i nærheten men utenfor terminalområdet, sier Fagerbakke.

Hvordan fungerer Åsane Bussterminal for deg som busspassasjer? Si din mening her.