Han viser til store boligbyggingsplaner og prognoser om en økning fra 40.000 til 50.000 innbyggere i Åsane i løpet av de neste 18 årene.

— Folk handler helst på kjøpesenteret de har i nærheten. Derfor er sentrene avhengige av folketallsutviklingen i Åsane, sier Hageberg.

Utvider omlandet

Samtidig vil et større senter utvide omlandet noe, først og fremst mot Bergen sentrum.

Handelsnæringen i Åsane har en fordel siden bydelen huser den eneste Ikea-butikken mellom Bergen og Trondheim.

— Ikea fungere som en magnet for Åsane, sier Hageberg.

Om amanuensen ved NHH vender tommelen opp for muligheten for at nye butikklokaler skal bli lønnsomme, vender han tommelen ned for plasseringen av alle butikksentrene i Åsane. Han mener at handletilbudene ligger altfor spredt, så spredt at kundene kjører bil fra senter til senter. Enda verre blir det når Ikea flytter og bygger nytt lenger nord i Åsane.

Mer offentlig satsing

Lagunen-området er Bergens største kjøpesenter. Der er det så tett mellom varehusene at kundene er mer frister til å parkere på ett sted.

— Problemet i Åsane er at det ikke er kompakt nok, sier Hageberg.

Den store utfordringen for Åsane og Bergen kommune er ifølge Hageberg å bygge ut offentlige servicetilbud i takt med befolkningsveksten.

— Det som trengs der er offentlige tilbud, barnehager, skoler og eldretilbud, sier Hageberg.