— Dette er en av de få gårdene med fortsatt drift i Eikelandsosen, så alle partiene var enstemmig på at Olderkjær skulle få bygge for å opprettholde driften, sier utvalgsleder Magne Djuvik (Frp).

Han mener det er sensasjonelt at landbruksavdelingen hos Fylkesmannen griper inn på denne måten mot et lokalpolitisk vedtak.

— Jeg synes det er et arrogant maktovergrep.

Ordfører i kommunen, Hans Vindenes (Sp) karakteriserer situasjonen som tragisk.

— Dette viser hvor lite makt vi lokalpolitikere egentlig har. Det verste av alt var at vi hadde tenkt å inkludere dette i arealplanenen, men så fikk vi beskjed om at det ble for detaljert, og vi lot være. Når vi så søker om dispensasjon i etterkant blir vi møtt med argumentet om at det ikke stemmer med planen, sier han og sukker.

Også Høyre har engasjert seg. Steinar Skaar har lagt saken frem for partiets hordalandsrepresentanter på Stortinget.

— Jeg mener landbruket sliter nok som det er. Dette har med fornuft å gjøre. Det er klart de lokale politikerne må få bestemme i slike saker.

Høyres stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, har stilt et skriftlig spørsmål til landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp) om saken.

— Det er oppsiktsvekkende at en senterpartiminister overkjører sine egne folk i kommunen på denne måten, sier han.

Riis-Johansens mann i Hordaland, landbruksdirektør Ole Bakkebø, er imidlertid klinkende klar på at staten må ha muligheten til å overprøve kommunale vedtak.

— Hvis lokalpolitikerne ikke blir holdt litt i ørene i slike saker, ville dette landet ha sett veldig annerledes ut, sier han.

Landbruks- og matdepartementet vil ikke kommentere saken før ministeren har svart på Torbjørn Hansens skriftlige spørsmål.