KARI PEDERSEN

I gårsdagens BT oppfordret Tveit foreldrene å klage til fylkesmannen dersom barnehagen ikke innfører makspris fra 1. mai.

Stiftelsen Husmødrenes Barnehager med ansvar for 1000 plasser er blant de mange barnehageeierne som velger å vente med priskutt.

— I møter med oss uttrykker Tveit forståelse for vår fremgangsmåte, siden vi befinner oss i en usikker situasjon. Han kan ikke sitte på kontoret og være enige i våre vurderinger, for deretter å gå ut i mediene og si seg uenig, sier Samuelsberg til Bergens Tidende.

Stiftelsen Husmødrenes Barnehager har lovet foreldrene penger tilbake når den nye tilskuddsordningen er på plass. I dag mangler stiftelsen to millioner kroner for å innføre makspris.

Hvis ikke Stiftelsen får dekket dette, er Samuelsberg forberedt på å kutte i utgiftene.

— Det vil helt klart gå ut over kvaliteten, sier Samuelsberg.

— Finnes det andre måter å kutte på enn å svekke bemanningen i barnehagen?

— Ja, vi kan jo også kutte i vedlikehold, kursutgifter og kvalitetsutvikling.

Aps bystyrerepresentant Silje Christensen mener byråden har spredd usikkerhet blant barnehageeierne, som dermed ikke våger å gjennomføre maksprisen.

— Tveit har vært uklar og er høyst delaktig i den usikkerheten som er blant barnehageeierne, sier Christensen. Hun viser til at andre kommuner, blant annet Fjell, har fått til ryddige avtaler med de private barnehagene om forskuttering. Her blir maksprisen innført som forutsatt, selv om kommunen fikk kluss med skjønnspott-tildelingen.

I gårsdagens BT var det sneket seg inn en feil i tabellen. En plass i Husmødrenes Barnehager og Barnehageforbundet barnehager koster henholdsvis 2850 og 3050/3450 kroner etter 1. mai. Maksprisen kommer ikke her.