Strøm-Erichsen er blant de mange politikerne som reagerer på BTs oppslag fredag, om Høyre-politikerne som ikke vil la seg registrere i det økonomiske registeret til Bergen kommune.

Ordfører Herman Friele og Trude Drevland er i denne gruppen. Drevland uttalte at hun synes registeret er «noe sprøyt».

— Det er arrogant av Trude Drevland. Hun sitter i byrådet og utøver den vedtatte politikken, mens Herman Friele er vår fremste folkevalgte, og burde som ordfører registrere seg, selv om det er frivillig, sier Strøm-Erichsen.

- Ikke dyneløfting

Høstens debatt om åpenhet rundt politiske pengegaver burde inspirere Bergens politikere til å la offentligheten se hvor de eventuelt har styreverv og eierinteresser, enten det gjelder aksjer eller eiendom, mener Strøm-Erichsen.

Hun får følge av RVs gruppeleder i bystyret, Stine Akre.

— Årsaken til at vi ønsker registeret er at vi vil ha gjennomsiktighet, og at offentligheten ikke skal ha mulighet til å tro at det skal foregå korrupsjon i offentlig forvaltning, sier Akre.

Frieles påstand om at et slikt register er dyneløfting, og Drevlands kommentar, karakteriserer hun slik:

— Poenget er ikke dyneløfting, heller ikke nysgjerrighet, men at man skal være sikre på at politikere ikke forfordeler noen, sier Akre.

Senterpartiets Kjersti Toppe mener ordfører Herman Friele må ha misforstått hva privatliv er.

— Næringsinteresser har ingenting med privatlivets fred å gjøre. De folkevalgte skal ha tillit i folket, og det oppfatter ikke Friele. Jeg skjønner heller ikke hvorfor ikke Trude Drevland kan registrere seg. Er hun for åpenhet, så burde det ikke være noe problem, sier Toppe.

Registrerte seg i går

Da det utvidede forretningsutvalget hadde møte for et par uker siden, oppfordret Toppe de andre gruppelederne i bystyret til å legge press på sine partifelle for å anmode dem om å svare på skjemaet.

— Det var liten vilje til å følge opp vedtaket. At det er frivillig er jo helt klart, men en spørreundersøkelse bør folk svare på, mener Toppe.

SVs gruppeleder Oddny Miljeteig var blant den halvparten av bystyremedlemmene som ikke hadde registrert seg før BT skrev om saken. I går ilte hun til bystyrets kontor med sitt skjema, i likhet med flere andre.

— Jeg må innrømme at jeg la det til side, men jeg er tilhenger av registeret. Det er flere med eiendomsinteresser i bystyret, og det er greit at det er offentlighet rundt de grunnleggende økonomiske interessene til politikere, sier Miljeteig, som blant annet har oppgitt at hun eier aksjer i Pax forlag, Klassekampen og Dag og Tid.