Byrådslederen synes planene for en økt utvikling av Arna, som BT presenterte denne uken, er kjempespennende.

Mæland mener planene fra Asplan Viak er spesielt spennende med tanke på alle boligutviklingsmulighetene de legger frem.

— Vi er en by i vekst og vi trenger boliger. Vi trenger spesielt gode, miljøvennlige byggeprosjekter.

Les hva Geir Steinar Dale (Ap) mener om byrådets Arna-interesse her.

Trenger biler

Mæland trekker frem behovet for økt infrastruktur dersom visjonene om 10.000 boliger skal kunne realiseres.

Senest onsdag var Mæland i møte med selskapet som jobber for å realisere en biltunnel til Arna. Byplanleggerne har tidligere trukket frem Arna som ideell for byutvikling, fordi man her er avhengig av kollektivtransport for å komme raskt til Bergen sentrum. Mæland mener det ikke er en motsetning mellom det, og ønsket hennes om en ny biltunnel.

— Vi har et ekstremt stort transportbehov. Det så vi da vi reduserte biltrafikken i forbindelse med luftkrisen. Da så vi at vi ikke kunne sende transporten mot øst, fordi veiene der ikke var dimensjonert for det. En biltunnel betyr ikke at det skal bli flere biler, men at bilene skal fordeles på flere traseer. Transporten skal komme seg fortere østover, om de skal til Arna, Samnanger eller Oslo.Mæland påpeker at busser også kan kjøre på veiene i en biltunnel.

- Vil ikke en biltunnel føre til at flere kjører bil?

— Historien viser at det blir flere biler uansett. Men vi trenger infrastruktur på plass for dem som skal østover. Da må de få den raskest mulige veien, og ikke stå i stampe i køer mot Åsane eller Midtun. Arnatunnelen er en miljøtunnel slik sett.

Tenker baklengs

Morten Ramm Salbu presenterte torsdag et nytt boligprosjekt ved jernbanestasjonen i Arna. Han mener Mæland er på villspor når hun trekker frem biltunnel som premiss for utviklingen i Arna.

— Satelittbyen Indre Arna kan ikke basere seg på en motorvei. Skal Bergen møte sine egne uttalte visjoner om å være en fremtidens by, må Arna-utviklingen tuftes for bærekraftige transportløsninger for mennesker, nemlig kollektivtransport.Det som er spennende med Arna er at byen kan utvikles basert på fremtidsrettede transportløsninger, synes Salbu, som mener veinettet kan utbygges i etterkant. I omvendt rekkefølge blir det helt håpløst for arkitekten, som uansett krever at politikerne fokuserer på dobbeltspor for jernbanen gjennom Ulriken, før de snakker om en veitunnel.

— En veitunnel før dobbeltspor er å drite i vårt eget reir.

Sivilarkitekt Fredrik Barth har ledet utviklingen av (+Arna)-prosjektet. Han sier at all erfaring med bygging av nye veier eller forbedring av eksisterende veier tilsier at det blir økt trafikk.

— Å begynne å diskutere en veitunnel i forbindelse med dette prosjektet, er et sidespor i forhold til utgangspunktet vårt.

Biltunnel negativt

Asplan Viak har trukket frem potensialet for byutvikling i Arna nettopp fordi det ikke er biltunnel der.

— Utbyggingen vi foreslår kan være en hjørnestein i kommunens eget arbeid med å nå egne målsetninger om klimanøytralitet.

Ifølge Barth skal man lete lenge både nasjonalt og internasjonalt for å finne et området der det kollektive potensialet er så mye større enn potensialet for privatbilismen.

— En tidsbruk på åtte minutter mot 30 minutter er enestående i norsk målestokk. Dermed blir det miljøvennlige potensialet for denne byutviklingen stort.

I planleggingen og utbyggingen mener han de må legge til rette for at beboere ikke kommer til å ønske å kjøre bil.

Bør det bygges biltunnel til Arna? Si din mening i kommentarfeltet!