I går kunne BT fortelle at Arna bydel vil legge ned en plass i et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, til tross for at både bydelen og resten av Bergen har stor mangel på slike plasser, og at bystyret har forsert byggingen at slike bofellesskap.

Begrunnelsen for at Arna ikke ønsker å beholde plassen, er at bydelen risikerte at en psykisk utviklingshemmet fra en annen bydel ville få plassen, noe som ville kostet Arna bydel penger.

— Det er et overordnet mål for bystyret å få flere boliger til psykisk utviklingshemmede. Arna bryter med dette målet. Det er helt hårreisende at man kan bruke de aller svakeste som en salderingspost. Jeg skjønner at Arna har dårlig økonomi, men dette kan de ikke gjøre, sier Liv Røssland, Frps gruppeleder i bystyret.

Hun er leder for bystyrets helse- og sosialkomité, og vil ta saken opp i komiteen og spørre byråd for helse og bydeler Helen Nordeide Fløisand (KrF) om hva hun vil gjøre for å stoppe Arna i å nedlegge en plass.

— Men er det ikke bystyret som har ansvaret for at Arna ikke får kompensert utgiftene sine?

— Det er et av problemene med kriteriesystemet. Men å endre dette er en lang prosess. Jeg håper bydelsstyret tar til vettet. Vi kan ikke sitte rolig å se på at de legger ned en plass, sier hun.

Bydelsstyret skal behandle forslaget fra administrasjonen 11. mars.

— Det er ikke mye jeg kan gjøre for å overprøve et bydelsvedtak. Men jeg kan jo ha kontakt med bydelsmedlemmene i forkant, sier Bydelsbyråd Helen Nordeide Fløisand.

— Blir det vanskelig å få andre bydeler til å bygge flere slike boliger hvis Arna legger ned sine?

— Nei. Boligprogrammet går sin gang. Men hvis dette blir en trend, må vi se på det en gang til. Da må vi ha en skikkelig gjennomgang, sier byråden.