• Byrådet har fra sin første arbeidsuke hatt fokus på problemstillingene knyttet til hovedbrannstasjonen i Bergen.

Dårlig kommunal økonomistyring over flere år har ført til at fylkesmannen ikke tillater investeringer før kommuneøkonomien er under kontroll. Det sier byråd Lisbeth

Iversen.

Hun legger til at det jobbes for alternativ løsning for ny hovedbrannstasjon.

— Byrådet har hele tiden hatt en tett dialog med brannsjefen om utfordringene vedrørende arbeidsforholdene ved hovedbrannstasjonen, og er kjent med tilsynsrapporten.