— Når vi skulle møte ham i retten, ble vi ofte møtt med at han ikke hadde fått de dokumentene han hadde krav på, sa Hansen i retten i går. Brev sendt med vanlig porto forsvant tilsynelatende sporløst, rekommanderte brev ble aldri hentet. Dette forsinket rettsprosessene kraftig.

Hansen ringte til slutt Forsvaret, i et forsøk på å forsikre seg om at Ramsland fikk et nødvendig dokument forkynt for seg.

— Jeg ble satt over til militærpolitiet i Bodø, der han arbeidet. De sa at Ramsland var kjent for ikke å åpne brev, og for ikke å skrive under på noe som helst. De ville derfor personlig lese opp dokumentet for ham, sa Hansen.

- Ufattelig produktiv

Saken som skulle opp i retten den dagen Rønnestad ble drept, var den siste i en nærmest endeløs rekke av søksmål og ankesaker fra Ramslands side. Han prosederte alltid sine saker selv, og var en flittig brevskriver.

— Det er helt ufattelig hvor mye den mannen har greid å produsere opp gjennom årene, sa Hansen, og ramset opp Ramslands saksanlegg:

 • Anke til lagmannsretten i sak om midlertidig forføyning vedrørende barnefordeling.
 • Anke til Høyesterett i samme sak. Anken forkastet.
 • Motanke til lagmannsretten i sak om samvær med barna.
 • Anke til Høyesterett i samme sak. Anken forkastet.
 • Sak i skifteretten om delingen av huset.
 • Anke av husdelingssaken til lagmannsretten.
 • Anke av samme sak til Høyesterett. Anken forkastet.
 • Begjæring om overskiftetakst på huset.
 • Overskiftetaksten påkjært til lagmannsretten.
 • Lagmannsrettens forkasting av kjæremålet påkjært til Høyesterett. Forkastet.
 • Krav til lagmannsretten om gjenopptakelse av husdelingssaken. Avvist.
 • Avvisningen påkjært til Høyesterett. Forkastet.
 • Søksmål i tingretten om dekning av reiseutgifter i samband med barnesamvær.

- Var nedkjørt

Ifølge Hansen slet de evigvarende rettsprosessene voldsomt på Ingse Merete Rønnestad.

— Da jeg første gang traff henne, møtte jeg en kvinne som var temmelig nedkjørt. Det eneste hun ville, var å bli ferdig med dette, sa Hansen.

Da han først fikk høre om Rønnestads problemer med eks-mannen, trodde han hun overdrev.

— Men da jeg fikk saksdokumentene, fikk jeg se formuleringer som var så aparte og kuriøse at jeg aldri har sett maken. Det går ikke an å forestille seg hva vi har vært igjennom, sa Hansen.